HelpAge International selecteaza expert dezbateri publice

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Funcția: Expert în dezbaterii publice

Angajator / solicitant: AO HelpAge International

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Durata angajării: septembrie 2018 – februarie 2019, cu posibilitatea de a fi extins.

Termenul limită pentru aplicare: 16 septembrie 2018

CONTEXT

În perioada 2016-2019 HelpAge International implementează proiectul ”Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă” finanțat de Republica Federală Germania (BMZ). Proiectul are drept scop să asigure dreptul la protecție al persoanelor vulnerabile, femei și bărbați aflați în situații de risc, ținut sub control de autoritățile publice locale și în cazurile de violență, victimelor le este oferită asistența necesară. Proiectul lucrează cu 8 ONG-uri locale partenere, din 8 localități din Republica Moldova.

Grupul persoanelor în etate este  grupul care înregistrează o creștere considerabilă, conform datelor Biroului Național de Statistică (2017), ei reprezintă 18% din numărul total al populației în comparație cu 12% în 2012 și prognozat pentru 2050  să ajungă la 35% ca rezultat  al natalității scăzute, fertilității, mortalitatea ridicată și migrația populației tinere. Conform studiului HelpAge, mai mult de ¼  din populația în etate intervievată 28,6%  au fost victime a violenței și abuzului. Datorită profilului demografic al Republicii Moldova, 2/3 din victime a tuturor tipurilor de abuz au fost femei. Cele mai frecvente forme de abuz la care sunt supuși atât bărbați în etate cât și femei în etate sunt: abuzul psihologic și emoțional (14%), abuz economic și financiar (11%), abuz fizic (4.4%). Nivelul cel mai ridicat de violență este în mediul familial, 24.8% stabilindu-se că agresorul este membrul de familie. În pofida faptului că există un cadru legal destul de bun axat pe protecția victimelor violenței, acesta  este axat preponderent pe femei de vârstă reproductivă și femeile în etate nu sunt menționate.

În acest context HelpAge International  își propune să contracteze un expert în dezbateri publice, care să ajute ONG-urile locale să soluționeze problemele cu care se confruntă persoanele în etate, în special pentru realizarea drepturilor lor și asigurarea unui trai independent și sigur.  

CONDIȚII DE CONTRACTARE ȘI RESPONSABILITĂȚI  

Expertul va lucra conform ghidajului Directorului HelpAge International și al Coordonatorului de Proiect, care participă la implementarea proiectului sus-menționat. Sarcina de bază a expertului va fi oferirea suportului și expertizei pentru 5 localități, în realizare a câte 3 ședințe odată la 6 luni (de planificare, dezbatere și monitorizare) în fiecare localitate în parte. Scopul dezbaterilor publice este abordarea problemelor persoanelor în etate din aceste localități și a mobilizării comunității la soluționarea lor. Expertul va fi disponibil să călătorească în localitățile țintă și să participe la ședințe în coordonare cu echipa HelpAge International în Chișinău (total 15 vizite în teritoriu).

Cerințe de abilități și experiență:

  • Studii sau experiență de activitate în unul din domeniile administrație publică, protecție socială, mobilizare comunitară, dezvoltare locală, advocacy;
  • Experiență în activități de mobilizare comunitară și desfășurare a dezbaterilor publice;
  • Experiența de lucru în proiecte de asistență tehnică;
  • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și a problemelor grupurilor vulnerabile;
  • Un avantaj va fi experiența de lucru în domeniul drepturilor persoanelor în etate și a îmbătrânirii active;
  • Cunoașterea limbii română este necesară pentru buna desfășurare a sarcinilor propuse. Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj, la fel și a altor limbi;
  • Abilități de efectuare a prezentărilor pentru evenimente și proiectare pe ecran, la fel a proceselor verbale, rapoarte.

Documente și informație de aplicare

  1. Scrisoare de intenție, în care se va descrie experiență similară ca sarcinile solicitate și rezultate obținute în urma acestora, la fel și domenii de activitate anterioară care sunt relevante prezentei solicitări;
  2. CV-ul cu descrierea experienței profesionale și a altor abilități și cunoștințe, cu menționarea a 3 persoane de referință cu datele de contact;
  3. Oferta de preț exprimată în lei moldovenești, care să includă preț per zi de serviciu consultanță pentru pregătirea, moderarea dezbaterii publice, și preț servicii transport pentru călătorii pe teritoriul Moldovei, și de specificat dacă transportatorul este persoană fizică sau juridică (nr. total de zile estimat este 15 zile).

Persoanele interesate pot depune setul de documente până la 16 septembrie 2018 la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Aplicare expert dezbateri publice” în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă la adresa: mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, Viorica Țurcan.Organizații vizate: HelpAge International |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.