hackathon

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Arhivar.

Sarcini şi atribuţii:

 1. Efectuarea lucrărilor pentru îndeplinirea cerinţelor de formare a documentelor, recepţionarea şi păstrarea lor în arhiva organizaţiei;
 2. Primirea în arhiva departamentală în termenii stabiliţi a dosarelor subdiviziunilor structurale perfectate în conformitate cu cerinţele instrucţiunii cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat şi a nomenclatorului  dosarelor a organizaţiei date;
 3. Întocmirea inventarelor dosarelor, a informaţiei istorice a organizaţiei, perfectarea şi descrierea dosarelor cu termen permanent de păstrare, cu termen de păstrare de lungă durată, cît şi a documentelor personalului scriptic;
 4. Evidenţa dosarelor primate la păstrare în arhivă departamentală: completarea registrului deprimire şi eliberarea a dosarelor, întocmirea dării de seamă a arhivei departamentale şi prezentarea ei în Arhiva municipală;
 1. Asigurarea păstrării documentelor care se află în arhiva departamentală în conformitate cu cerinţele stabilite;
 2. Întocmirea proceselor – verbale de selecţionare a documentelor propuse spre lichidare;
 3. Verificarea periodică a existentului şi a stării dosarelor în arhiva departamentală;
 4. Eliberarea dosarelor din arhivă pentru utilizare, temporară lucrătorilor unităţii, evidenţa într-un registru special a dosarelor eliberate şi celor restituite;
 5. Întocmirea nomenclatorului dosarelor organizaţiei şi prezentarea lui spre aprobare Conducerii şi a Arhivei municipale;
 6. Prezentarea inventarelor, proceselor – verbale a informaţiilor istorice  spre avizare în Arhiva municipală;
 7. Instructajul lucrătorilor subdiziunilor structurale ale organizaţiei  în vederea  constituirii şi perfectării dosarelor  conform  nomenclatorului;
 8. Pregătirea  şi predarea la păstrarea de stat în termenii stabiliţi a dosarelor cu termen permanent  de păstrare în Arhiva municipală.

În activitatea sa arhivarul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului se conduce de “Legea privind Fondul arhivistic de stat al Republicii Moldova”;  “Regulamentul fondului arhivistic de stat”; “Instrucţiunea cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în O.A.P” şi de prezenţa instrucţiune.

Cerinţe faţă de candidat:

Studii superioare în domeniul: arhivisticii, biblioteconomiei, asistenţei sociale, pedagogiei;

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

 Cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit /scris /vorbit.

Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniu;

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă;

Date de contact: str.  Alexandru Vlăhuţă, nr. 3, mun. Chişinău;

Telefon: (022) 22-60-98;

CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru , cu menţiunea Arhivar”.

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.