Comunicat de presă a Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului SecularComunicat de presă a Grupului de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular cu privire la hotărârea Curții de Apel în cauza referendumului privind introducerea bazelor ortodoxiei în programa școlară

Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular salută adoptarea de către Curtea de Apel a hotărârii nr. 3-2670/2010 din 15 iunie 2010 prin care a anulat hotărârea nr. 3251 a Comisiei Electorale Centrale cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ în scopul predării disciplinei Bazele Ortodoxiei în învățământul preuniversitar din Republica Moldova. Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular apreciază faptul că, instanța a ținut cont în adoptarea deciziei sale de majoritatea argumentelor și probelor prezentate de către membrii Grupului de Inițiativă.

Astfel, în motivarea hotărârii sale, Curtea de Apel a menționat următoarele aspecte:

Încălcarea procedurii de constituire a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican:

  • Instanța a constatat încălcarea art. 152 alin. (4), (5), art. 153 alin. (1) din Codul Electoral întru-cât grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului republican nu a respectat procedura de alegere a membrilor grupului de inițiativă, a admis informații eronate în actele de constituire a grupului de inițiativă, nu a respectat procedura de autentificare a actelor la Primăria mun. Chișinău și a încălcat procedura de depunere a actelor la Comisia Electorală Centrală.

Încălcarea procedurii de transparenţa decizională:

  • Instanța a constatat că, hotărârea 3251 a Comisiei Electorale Centrale reprezintă un interes public și nu are un caracter individual. Mai mult decât atât, instanța a confirmat că, rezultatele colectării semnăturilor vor avea efecte cu caracter de obligație pe viitor din partea statului și a societății în întregime și prin urmare, procesul de examinare și hotărârea CEC trebuie să se conformeze cerințelor Legii 239, alin. (2), (3), (4), (5), (9), (10), (14) cu privire la transparența în procesul decizional. Astfel, practic CEC nu a asigurat transparența procesului decizional și accesul la informație în procesul decizional pentru părțile interesate, în acest fel încâlcind o obligație, impusă de legislația națională și un drept recunoscut de lege.

Încălcarea principiului constituţional de separare a bisericii de stat în educaţie

  • Instanța a reținut faptul că, nici în procesul de adoptarea a hotărârii nr. 3251, și nici în instanță Comisia Electorală Centrală nu a putut demonstra importanța deosebită a subiectului care se dorește a fi supus referendumului, astfel fiind încălcat art. 143, alin (3) din Codul Electoral.
  • Instanța a considerat că, CEC a admis greșit înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului legislativ cu scopul predării disciplinei Bazele Ortodoxiei întru-cât subiectul care se dorește a fi supus referendumului contravine art. 31 (garantarea libertății conștiinței), art. 35 alin. 8 (învățământul de stat este laic) din Constituția Republicii Moldova.

Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Statului Secular dorește să atragă atenția opiniei publice, clasei politice, guvernării asupra lacunelor existente în Codul Electoral la capitolul organizarea referendumului republican legislativ depistate pe parcursul acestui proces. În acest sens, Grupul de Inițiativă pentru Promovarea Stratului Secular consideră oportună și necesară îmbunătățirea Codului Electoral și propune următoarele soluții:

1.  Completarea art. 147 din Codul Electoral (problem ce nu pot fi supuse referendumului republican) cu un nou alineat “f” care ar stabili următoarele:

 

f. privind drepturile fundamentale ale omului, contestarea democraţiei.

2. Introducerea în Codul Electoral a unei proceduri de avizare preliminară[1] a propunerii de proiect de lege care urmează a fi supus referendumului republican legislativ (2 variante posibile):

  • Alternativa 1: Comisia Electorală Centrală se adresează către Curtea Constituţională pentru a obține un aviz preliminar privind conformarea proiectului de lege sau a întrebării supuse referendumului la prevederile Constituţiei Republicii Moldova.
  • Alternativa 2: Comisia Electorală Centrală se adresează către Comisia de specialitate din Parlament pentru ca ultima, în consultare cu Direcţia juridică a Parlamentului să ofere un aviz preliminar privind conformarea proiectului de lege sau a întrebării supuse referendumului la prevederile Constituţiei Republicii Moldova.

3. Completarea art. 152 alin (5) cu o prevedere mai explicită a ceea ce înseamnă “formularea precisă şi corectă a întrebărilor preconizate a fi supuse referendumului republican”. Se propune completarea alin. (5) al art. 152 cu fraza: “Noţiunea specific şi corect înseamnă respectarea principiului unităţii nivelelor ierarhice legale, principiul unității de conţinut, principiul unității de formulare”[2].[1] Liniile directorii pentru desfăşurarea referendumurilor la nivel naţional, adoptate de Comisia de la Veneţia la 47-a şedinţa plenară (Veneţia, 6-7 iulie 2001) recomandă clar existenţa sistemului de revizuire anterioară a conformării proiectului propus la prevederile Constituţionale.

[2] Liniile directorii pentru desfăşurarea referendumurilor la nivel naţional, adoptat de Comisia de la Veneţia la 47-a şedinţa plenară (Veneţia, 6-7 iulie 2001) http://www.venice.coe.int/docs/2001/CDL-INF(2001)010-e.asp şi Referendumurile in Europa – Analiza şi recomandările Regulilor Legale în Statele Europene.