CIDP ANIMA// Serviciul ”Colibri” pentru tinere mămici NEET 

afis.anima.colibri

În vară – toamna anului 2022, un grup de tinere au participat la un complex de activități, menite să le susțină și ghideze în angajare/revenire în câmpul muncii. Cu scopul de a contribui la acest proces, echipa Anima a lucrat efectiv la dezvoltarea unui Ghid practic și pilotarea Serviciului ”Colibri” în municipiul Bălți. Timp de 10 luni, tinerele au avut parte de expertiză a 4 specialiști – jurist, orientare în carieră, arrterapeut și psiholog.

La cursul cu frecvență săptămânală au participat 25 de tinere. Tinerele NEET au avut suportul și ghidarea specialiștilor în format individual și de grup. Consilierea psihologică a fost organizată individual pentru participante, la cererea și solicitarea acestora în format offline și online. Suportul juristului, a avut loc în format de sesiune teoretică pentru grup, și individuale. Toate sesiunile au avut criteriu de bază confidențialitate și a nu dăuna, a oferi răspuns individualizat conform necesităților de studiu.

Elementul pilot și de noutate în cadrul asistenței în angajare a tinerelor NEET, din cadrul serviciului ”Colibri” este arttterapia. Sesiunile de artterapie au fost organizate în format de curs de grup, în care culorile, sunetele, mișcarea și imaginile au intervenit pentru a stabiliza, armoniza participantele, a asigura autocunoașterea, acceptarea de sine, trasarea acțiunilor de viitor. Grupul de artterapie a devenit grup de suport în timp, astfel participantele au creat relații de durată și de prietenie post  curs. La artterapie, au participat tinere mămici NEET, dintre care câteva au participat în cuplu. Acest element nu a fost planificat de serviciul ”Colibri”, dar a venit ca element de plus valoare prin care ambii membri ai familiei se regăsesc și se susțin reciproc ca urmare a cursului.

Serviciul Colibri este un serviciu pilot, care a avut drept scop integrarea socio profesională și educațională a tinerelor mămici NEET. Al patrulea specialist din serviciul ”Colibri” a livrat sesiuni de ”Orientare profesională”, prin blocul teoretic de analiză a propriului potențial dar și a cunoștințelor, abilităților, competențelor, aptitudinilor și intereselor în raport cu cererea pieții și ofertele de formare profesională din municipiul Bălți și din țară.

La final de curs, este elaborat Ghidul practic al serviciului ”Colibri” care va fi disponibil pe pagina anima.md din luna mai 2023. Ca urmare a intervenției specialiștilor serviciului ”Colibri” 5 tinere sunt încadrate în câmpul muncii, o tânără face studii profesionale și 2 cupluri și-au conturat relațiile în urma sesiunilor de artterapie.

Din luna mai vom continua cu un alt grup, în care vom investi în dezvoltarea serviciului ”Colibri” și pentru tineri (14-20 ani) din regiunea de nord. Astfel, serviciul ”Colibri” va fi conturat și accesibil pentru mai necesitățile a mai multor profiluri a tinerilor. Expertiză serviciului este pregătită pentru a fi transmisă și familiarizata echipa DOFM și a Centrului de Resurse pentru Adolescenți și Tineret CRAT Bălți, parteneri și actori de bază în lucru cu profilul tinerelor mămici NEET.

Serviciul ”Colibri” poate fi analizat și urmărit la http://anima.md/ .

_______________

Această publicație este realizată de „AO CIDP ANIMA” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și al Agenției pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, ale Uniunii Europene și/sau al Suediei.