Copiii din raionul Cahul îşi promovează drepturile prin intermediul expoziţiilor de fotografii

În 10 localităţi din raionul Cahul copiii îşi promovează drepturile prin intermediul expoziţiilor-concurs de fotografii. La concurs au participat elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din s. Slobozia Mare, „Ion Creangă” din s. Zîrneşti, „Vasile Alecsandri” din s. Colibaşi, „M. Eminescu” din s. Crihana Veche, „Ion Creangă”, „Ioan Vodă” şi „Mihai Eminescu” din or. Cahul şi din gimnaziile „Alecu Mare” din s. Slobozia Mare, „Nichita Stănescu” din s. Paşcani şi „A. Mateevici” din s. Manta. În fiecare instituţie de învăţămînt au fost premiaţi cîte trei participanţi la concurs. Cele 10 expoziţii lansate vor derula pînă la finele anului de învăţămînt 2009-2010, fiind o sursă de informare pentru părinţi, profesori şi elevi despre prevederile Convenţiei Internaţionale pentru Drepturile Copilului, respectarea şi lezarea cărora este redată din prisma viziunii proprii a copiilor, autorii fotografiilor expuse la aceste expoziţii.

Activitatea realizată este parte componentă a proiectului „Eficientizarea procesului de educaţie a elevilor din raionul Cahul în domeniul Drepturilor Copilului” iniţiat de către Asociaţia Obştească INTECO.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea procesului de predare a Drepturilor copilului în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, din raionul Cahul. Proiectul prevede testarea unor metode noi de predare a Drepturilor Copilului în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din Republica Moldova în cadrul orelor de dirigenţie.

Parteneri ai proiectului sunt: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova, Consiliul Raional Cahul, Direcţia Generală Învăţămînt, Cahul, Asociaţia Obştească Pro-Art (or. Cahul), Centrul de Asistenţă Socială şi Protecţie a Drepturilor Copilului din or. Cahul, Asociaţia Obştească „Gaudeamus”din s.Crihana Veche, r. Cahul şi Asociaţia Presei Independente.

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM).

INTECO este o organizaţie fondată cu scopul  de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi a spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.