Asociaţia Obştească “DEMOS” lansează concursul de selectare a tinerilor în grupul local “Fondul pentru Tineri, Edineţ”

alt”Fondul pentru Tineri” este un Program conceput pentru a încuraja participarea tinerilor din Moldova în procesul decizional şi de a mobiliza resurse în jurul unor probleme importante din comunităţile lor.

Obiectivele programului:

Sporirea respectului faţă de sine şi a încrederii tinerilor prin dezvoltarea abilităţilor de conducere, lucru în echipă, luare a deciziilor, soluţionare a problemelor, comunicare şi negociere; Susţinerea iniţiativelor şi proiectelor tinerilor în comunităţile locale. 

Programul este realizat în 4 regiuni din Moldova. În raionul Edineţ „Fondul pentru Tineri” este administrat de Asociaţia obştească „Demos”.

Grupul Local, selectat în bază de concurs, va fi compus din 11 tineri din raionul Edineţ: elevi ai şcolilor medii (clasa 10), liceeni (clasele 10-11), studenţi, (secţia frecvenţă redusă), reprezentanţi ai ONG-urilor de tineret, tineri activi din comunităţi.

Instruiţi şi consultaţi de experţi din România şi Republica Moldova, membrii Fondului vor forma şi dezvolta abilităţi necesare colectării de fonduri şi gestionării transparente a resurselor financiare destinate susţinerii iniţiativelor tinerilor la nivel de comunitate.

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Interesaţi şi motivaţi de a analiza problemele tinerilor din raionul Edineţ şi disponibili să participe activ în lucrul „Fondului pentru Tineri Edineţ”;
 • Lideri în mediul de semeni sau membri activi ai ONG de tineret;
 • Disponibili să dedice timp şi energie pentru activităţile „Fondului pentru Tineri Edineţ”;
 • Dornici de a învăţa şi a dezvolta abilităţi noi;
 • Responsabili, comunicativi şi creativi;
 • Cunoaşterea limbii române (limba de lucru a „Fondului pentru Tineri Edineţ”);
 • Abilităţi de lucru în echipă;
 • Abilităţi de lucru la computer.
 • Vârsta între 16-26 ani.

Termenul limită pentru depunerea formularelor de aplicare este 3 mai, ora 17.00.

Formularul de aplicare îl găsiţi aici:

http://asociatiademos.files.wordpress.com/2010/04/anunt-selectare_formular-aplicare_fte.doc

Formularele pot fi aplicate prin următoarele opţiuni:

 • prin e-mail: enterdemos@yahoo.com,
 • prin depunere personală la Direcţia Generală Învăţământ, Tineret, Sport Edineţ (anticamera),
 • prin depunere personală la AO „Demos”, adresa: str. Alexandru cel Bun, 18-b, or. Edineţ, Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor „Alternativa” (amplasare: Stadionul orăşenesc Edineţ).

Persoana de contact: Liliana Samcov, tel. 2-40-18, 069015176.

alt

Acest program este implementat cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi) și Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţionala (USAID) prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Fundaţiei Eurasia, Sida/Asdi, USAID şi/sau Guvernului American.

Asociatia DEMOS