IPRE a elaborat un Ghid care are drept scop consolidarea capacităților jurnaliștilor de investigație și analiștilor de verificare a integrității din domeniul justițieiIPRE a elaborat un Ghid care are drept scop consolidarea capacităților jurnaliștilor de investigație și analiștilor de verificare a integrității din domeniul justiției

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), în cadrul proiectului #JustițiePentruMoldova, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova, a elaborat un ghid destinat jurnaliștilor de investigație și analiștilor de verificare a integrității, privind investigațiile independente ale cazurilor de mare corupție și verificări ale integrității actorilor din domeniul justiției.

Ghidul combină atât cunoștințe teoretice, cât și recomandări practice privind colectarea și analiza informațiilor disponibile în mod public, precum și colectarea datelor prin intermediul instrumentelor privind libertatea de informare.

Prima secțiune este un ghid pas cu pas privind efectuarea verificărilor de integritate a actorilor din domeniul justiției și investigarea cazurilor de mare corupție. De asemenea, oferă informații de bază despre procesul de verificare din Moldova. Acesta include instrucțiuni privind căutarea și analiza informațiilor generale despre persoanele în cauză, trecutul lor profesional, fluxurile financiare și diferite scheme. 

Este important faptul că setul de instrumente oferă instrucțiuni privind efectuarea analizelor fluxurilor financiare, instrumentul pe care Comisia independentă de evaluare îl utilizează pentru evaluarea integrității candidaților înregistrați pentru funcții în organele autonome ale judecătorilor și procurorilor (Comisia Pre-Vetting), Comisia independentă de evaluare externă a integrității judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (Comisia Vetting) și Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor (Comisia nr. 3). Comisia independentă de evaluarea externă a integrității judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.

A doua parte a Ghidului oferă cadrul legal pentru colectarea informațiilor și explică modul de utilizare a instrumentului de acces la informațiile publice. În special, acesta detaliază dispozițiile generale ale legislației moldovenești, ce fel de informații ar putea fi solicitate, cum se pot solicita și obține informații și ce trebuie făcut în cazul în care cererea este refuzată sau respinsă.

Cea de-a treia secțiune abordează aspecte legate de prelucrarea informațiilor și gestionarea riscurilor juridice, care sunt deosebit de relevante atunci când se investighează cazuri de mare corupție. Intruziunea în viața privată ar putea fi o măsură eficientă pentru a împiedica jurnaliștii și analiștii să își continue investigațiile, prin urmare este crucial să se ia în considerare cerințele și limitările stabilite de lege atunci când se efectuează verificări ale integrității și anchete.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Ghidul aici.

Acest ghid a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #JustițiePentruMoldova, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova. Conținutul ghidului aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova.