Societatea civilă cere ratificarea Statutului de la Roma

Coaliţia naţională pentru Curtea Internaţională Penală a solicitat, în cadrul unei conferinţe de presă, ratificarea necondiţionată şi imediată de către Parlamentul R. Moldova a Statului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale.

Moldova a semnat statutul încă în 2000, dar până în prezent acesta nu a fost ratificat. Curtea penală internaţională este un tribunal internaţional permanent, creat în scopul investigării cazurilor de genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii.

Sergiu Ostaf, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, a relatat că „Ratificarea Statutului de la Roma este una din restanţele R. Moldova prevăzute în planul de acţiuni cu Uniunea European (UE) pentru anii 2005-2008. Încheierea unui nou acord cu UE poate deveni dificilă fără onorarea angajamentelor care îi revin prezentului acord».

Şi Ion Guzun, reprezentantul Institutului pentru Dreptului din Moldova, vede o legătură între ratificarea Tratatului şi aderarea R. Moldova la UE. Acesta a declarat că „toate ţările membre UE sunt şi membre ale Curţii Penale Internaţionale, spriginul acesteia considerându-se unul din elementele cheie ale politicii sale interne şi externe. În acest context, este uimitoare reticenţa pronunţată a autorităţilor R. Moldova faţă de ratificarea acestui Statut».

Problema transnistreană şi-a facut loc şi aici, R. Moldova semnând tratatul dar, cu aşa numita rezervă teritorială, adică excluzând stânga Nistrului din zona de acţiune a Curţii Penale Internaţionale. Cu referire la această parte a tratatului şi-a exprimat opiniia Ion Manole, preşedintele Asociaţiei „PROMO-LEX». „Parlamentul R. Moldova trebuie să excludă din textul proiectului de lege privind ratificarea Statutului de la Roma, rezerva referitoare la dispersarea jurisdicţiei acestuia asupra teritoriilor necontrolate de autorităţile de la Chişinău. În acest caz, regiunea va rămâne deschisă crimelor împotriva umanităţii, genocidului şi crimelor de război…»

Coaliţia pentru Curtea Penală Internaţională cuprinde mai multe ONG-uri printre care Amnesty International, PROMO-LEX, Centru de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria», Institutul pentru Drepturile Omului şi Centrul de resurse pentru Drepturile Omului „CREDO».

Eduard Butnaru

 

http://www.zdg.md