În premieră Fundaţia Eurasia Moldova va implementa proiectul "Fondul pentru Tineri"

Fundaţia Eurasia Moldova (FEM) în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul „Fondul pentru Tineri”, care este conceput pentru a încuraja participarea tinerilor la viaţa socială şi economică a comunităţilor  în care locuiesc.

”Fondul pentru Tineri” este un concept nou pentru Republica Moldova şi are la bază metodologia ”Youth Bank”, care este o iniţiativă novatoare de oferire a granturilor administrate de către tineri. Un grup de tineri, selectaţi în bază de competiţie şi instruiţi, vor analiza problemele semenilor săi din comunitate şi vor lua decizii privind finanţarea ideilor tinerilor.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu organizaţii locale din 3 regiuni ale Republicii Moldova. În cadrul proiectului se vor selecta şi finanţa organizaţii partenere, care vor susţine lansarea a 3 Fonduri pentru Tineri la nivel local.

Proiectul va contribui la creşterea nivelului de participare a tinerilor în dezvoltarea socială a comunităţilor respective prin îmbunătăţirea capacităţilor şi expertizei tinerilor şi a organizaţiilor comunitare. Ca urmare, Fundaţia Eurasia Moldova va aloca, aproximativ 70,000 USD pentru tinerii care vor dori să participe la dezvoltarea socială a comunităţilor, prin crearea de condiții pentru dezvoltarea tinerilor şi sporirea activismului acestora. Prin acest Proiect dorim să transformăm tinerii din destinatari pasivi în agenţi activi ai schimbării în comunităţile lor.

Această iniţiativă este realizată cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Pentru detalii: Carolina Blajin, Coordonator Programe/Comunicare, Fundaţia Eurasia Moldova tel: (+373-22) 235-343 ext. 118 sau e-mail: cblajin@eurasia.md

Fundaţia Eurasia a investit mai mult de 380 milioane dolari americani, prin intermediul a mai mult de 8,400 de granturi şi proiecte de asistenţă tehnică în Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Republica Kirghiză, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan.