Societatea Invalizilor din RM oferă oportunități de angajare tinerilor NEETCapture

„Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă – Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET” este un proiect realizat de Fundația Est-Europeană, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, care include și un program de granturi, iar unul dintre beneficiarii acestui sprijin este și Asociația Obștească Societatea Invalizilor din Republica Moldova.

La moment tinerii cu dizabilități se confruntă cu mai multe provocări, inclusiv angajarea în câmpul muncii. Iar această inițiativă va contribui la îmbunătățirea calității vieții tinerilor NEET prin găsirea oportunităților de angajare în câmpul muncii.

AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova” este înregistrată pe data de 19 martie 1990, este o societate republicană obștească benevolă, neguvernamentală a cetățenilor, uniți în scopul realizării în comun a drepturilor și intereselor sale legale. Direcția activității societății poartă un caracter social sub forma organizatorică-juridică – organizație obștească. Societatea își efectuează activitatea sa în strânsă legătură cu organele de stat și alte organizații obștești din Moldova, precum și cu societățile invalizilor din alte țări, organizațiile internaționale, fondurile filantropice, agenții economici și juridici, participă activ în mișcarea internațională a invalizilor, colaborează cu unele persoane din țările lumii, care susțin și ajută invalizii.

În cadrul programului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă”, Asociația Obștească „Societatea Invalizilor din Republica Moldova” a obținut un grant pentru dezvoltarea proiectului „Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii cu dizabilități”.

„Prin implementarea acestui proiect urmărim îmbunătățirea cadrului legal privind acordarea de subsidii cu scopul de a spori interesul întreprinderilor în angajarea în câmpul muncii a tinerilor NEET. În acest sens, ne propunem să elaborăm chestionare destinate identificării tinerilor interesați în a se implica și a provocărilor cu care se confruntă. Sesiunile de informare, atelierele de lucru, mesele rotunde, colaborarea cu ANOFM vor facilita dialogul pentru îmbunătățirea cadrului legal existent”, a afirmat președintele AO „Societății Invalizilor din Republica Moldova”, Mihail Marginean.

Activități realizate:

  • Chestionar elaborat pentru identificarea atât a tinerilor cu dizabilități dornici de a munci și de a se implica, cât și a provocărilor cu care se confruntă
  • Acord de colaborare cu ANOFM, în vederea angajării ulterioare a tinerilor cu dizabilități în regiuni/raioane/localități

Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă – Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET” este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” și Agenția pentru Dezvoltare Regională din regiunea transnistreană, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.