Autoritățile din zona de securitate au prioritizat transparența bugetară Expert Grup Site cover 2021Coalițiile locale pentru transparență bugetară și autoritățile locale a 5 localități din zona de Securitate au finalizat un program complex de capacitare în implementarea bugetării participative.

Peste 150 de participanți, reprezentanți ai autorităților locale și membri ai Coalițiilor locale pentru transparență bugetară au urmat un program de instruire pentru transparența bugetară bazată pe drepturile omului și bugetarea sensibilă la gen.

 Timp de 8 luni, actorii responsabili de implementarea bugetării participative și-au dezvoltat cunoștințele în:

  • Finanțe publice locale și implicarea cetățenilor în procesul bugetar;
  • Procesul bugetar la nivel local;
  • Participarea cetățenilor la elaborarea bugetului local;
  • Bugetarea bazată pe drepturile omului;
  • Monitorizarea achizițiilor publice;
  • Implementarea abordării teritoriale prin intermediul bugetării participative.

La sfârșitul programului de instruire, participanții au vorbit despre exemplele ce țin de implementarea proiectelor și a politicilor publice, cu privire la dezvoltarea localităților din care fac parte și impactul programului în dezvoltarea comunității. La fel, au apreciat claritatea informației privind motivarea implicării și participării părților cointeresate în procesele de dezvoltare ale unei localități, menționând că s-au confruntat cu situații dificile, care cereau eforturi și abordări deosebite pentru a le depăși, mai ales a situațiilor din cadrul achizițiilor publice cu investiții mari

Svetlana Borș, secretara Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă din Boșcana, Criuleni spune că subiectele abordate în cadrul instruirilor au contribuit la consolidarea unei bune guvernanțe în domeniul bugetării participative, care a format o atitudine pro activă din partea cetățenilor, ceia ce îi motivează să se implice și să participe cu încredere în procesele de dezvoltare a localității.

„Cu siguranță aceste oportunități oferite de proiect, pentru cetățeni și Primăria Gura Bîcului, în scopul dezvoltării și promovării bunei guvernări, v-a spori gradul de calitate al vieții generațiilor prezente și viitoare”, a menționat Lilia Brehova, primară localității Gura Bîcului, Anenii Noi.

În urma sesiunilor de instruire, membrii Coalițiilor Locale și ai APL-urilor din cele cinci localități din Zona de Securitate: or. Criuleni, s. Boșcana, s. Dubăsarii Vechi din r. Criuleni, s. Gura Bîcului, r. Anenii Noi și s. Talmaza, r. Ștefan Vodă pot:

  • Defini termenul de participare eficientă;
  • Identifica rezultatele unei participări și pot îmbunătăți gradul de implicare din partea comunității;
  • Prezenta tehnici de participare ce pot fi utilizate de către autoritatea locală sau societatea civilă pentru a implica cetățenii la elaborarea bugetului local.

Instruirile au fost realizate de Ala Revenco și Angela Buliga, formatoare în cadrul proiectului. Programul de capacitare a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Centrul CONTACT.

După finalizarea instruirilor, APL-urile din cele 5 localități, împreună cu Coalițiile locale vor implementa bugetarea participativă, vor realiza planul de acțiuni pentru bugetare participativă și vor organiza audieri publice la acest subiect.

Programul de capacitare este desfășurat cadrul Proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).