Duble standarde privind libertatea întrunirilor pe timp de stare de urgențăAutoritățile moldovenești aplică selectiv prevederile Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) și ale hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP) ce țin de restricționarea dreptului la întruniri, ceea ce nu corespunde prevederilor articolelor 1 și 16 din Constituție – statul de drept și egalitatea tuturor cetățenilor Republicii Moldova în fața legii și a autorităților publice.

Aceasta este una din principalele concluzii ale opiniei elaborate de Iulian Rusu, Directorul executiv adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), care analizează cadrul legal ce ține de restricțiile aplicate dreptului la întruniri pe perioada stării de urgență și se expune asupra modului în care acestea au fost respectate.

Potrivit autorului documentului, deși, la momentul actual, este dificil de estimat impactul manifestațiilor neautorizate asupra sănătății publice, caracterul selectiv al aplicării legii diminuează semnificativ din rezultatele scontate urmare a eforturilor autorităților publice în lupta cu pandemia generată de COVID-19, precum și transmit un mesaj confuz cetățenilor privind măsurile care sunt și care nu sunt permise.

Totodată, cu toate că restricționarea ce ține de organizarea întrunirilor și manifestațiilor este în vigoare până la expirarea stării de urgență, la 9 mai 2020 în centrul capitalei a fost organizată o întrunire la care au participat după unele estimări în jur de 500 persoane, care ulterior s-au deplasat prin intermediul automobilelor personale pe străzile capitalei. Unele surse mass-media vehiculează că întrunirea a fost organizată sub patronajul Președintelui Republicii Moldova.

În același timp, la complexul memorial „Eternitate” de asemenea au avut loc întruniri cu participarea Președintelui Parlamentului, Prim-ministrului și Președintelui Republicii Moldova, iar din datele publice prezentate de agențiile de știri, în preajma persoanelor oficiale, au participat mai mult de 50 persoane. Pe de altă parte, pe site-ul Comisiei Situații Excepționale a municipiului Chișinău nu sunt careva dispoziții care să autorizeze aceste întruniri în regim de excepție, cu autorizarea prealabilă din partea ANSP.

În ambele cazuri nu au fost întrunite condițiile de organizare a întrunirilor în regim de excepție, iar prevederile Codului Penal și ale Codului Contravențional relevante stării de urgență sunt aplicabile.

Din datele publice cunoscute până la 12 mai 2020, subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, responsabile de aplicarea prevederilor art. 215 Cod Penal și 761 din Codul Contravențional, nu au întocmit procese verbale și nu au inițiat alte proceduri ce se impun de lege.

În acest context, autorul documentului recomandă ca:

  1. Autoritățile publice să se abțină de la aplicarea selectivă a legii naționale și să respecte cerințele impuse prin Dispozițiile CSE.
  2. Autoritățile publice cu funcții de aplicare a legii să cerceteze încălcările comise pentru a descuraja astfel de acțiuni pe viitor.

Pentru mai multe detalii consultați Opinia aici.

Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului „Suport pentru elaborarea și implementarea politicilor în domeniul justiției în Republica Moldova”, implementat de IPRE în parteneriat cu CRJM, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.