Primul sondaj în domeniul Culturii 2020 - surprindeÎn cadrul proiectului ,,Popasuri Culturale" a fost realizat un sondaj la care au participat peste 400 de angajați din domeniul culturii. 

,,Sunt date destul de confuze. 88,0% din angajații instituțiilor culturale consideră, că situația în domeniul culturii este bună și foarte bună, în timp ce doar 67,0% activează în clădiri, care pot fi considerate satisfăcătoare, doar 61,0% participă la discutarea bugetului culturii și doar 59,0% cunosc bugetul lor. Cum pot fi comentate aceste date?" - spune Veaceslav Reabcinschi, directorul Centrului de Politici Culturale. 
Mai jos vedeți rezultatele sondajului realizat de către ONG ,,Cultural Events" în șase raioane din Nordul Moldovei. 

RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 01

⭕️ RECUNOAȘTEREA CULTURII.
 Procesul de descentralizare împiedică dezvoltarea generală a regiunilor din nordul Moldovei.
 Nivelul ridicat al birocrației și lipsa eficienței în administraţia publică limitează arealul de dezvoltare a culturii.
 Resursele culturale din orașe și regiuni din nordul RM. sunt încă mult subestimate ca puncte forte ale dezvoltării locale și regionale, din cauza lipsei know-how-ului și coordonării între autorități.
 Dialogul intercultural complex dintre comunitățile țării nu transformă diversitatea culturală într-un avantaj distinctiv.
 Participarea generală la cultură este redusă și cheltuielile lipsesc, datorită faptului că acest domeniu este perceput de către APL ca unul nesemnificativ, care doar consumă resurse.

⭕️POLITICI ȘI PARTICIPAREA DIRECTĂ ÎN CADRUL APL.
 Oamenii sunt îndepărtați de la consiliile raionale unde se elaborează și se aprobă bugetul fără consultarea lor.
 Comunitatea profesională este fragmentată, cu o slabă identificare și interacțiune comună, membrii săi luptându-se pentru resurse și posibilități în loc să coopereze.
 Este dificil accesul la locuri și spații publice unde specialiştii din domeniu (directorii Caselor de Cultură; bibliotecarii, muzeografii, profesorii instituțiilor cu profilul ,,arte,, ong-iștii) pot să se întâlnească, să experimenteze și/sau să expună.
 Infrastructura publică culturală este subdezvoltată, puțin utilizată, nu este clară sau nu susține comunitatea creativă.

⭕️FINANȚAREA ȘI ACCESUL LA GRANTURI.
 În sistemul de finanţare de stat a artei și culturii lipsește o instituție autonomă având ca obiect diversitatea părţilor interesate de echitatea finanțărilor de la bugetul public.
 Cadrul de reglementare care încurajează sponsorizarea este limitat.
 Accesul la diverse surse de finanțare este limitat de către APL.
 Nu există un centru metodic/educațional național sau/și regional.
 Nu există posibilitatea de a beneficia de cursuri anuale de perfecționare sau educare pe tot parcursul activității.
 Numărul profesiilor culturale și creative nu este recunoscut oficial.
 Lipsa unui cadru legal care prevede o expertiză a colectării fondurilor și destinația banilor obținuți pe contul special din activitatea economică/prestări servicii. Banii nu se cheltuie pe dezvoltarea instituțiilor culturale, primăriile își rezolvă alte probleme care contravin normelor legale și politicei de dezvoltare instituțională.

Notă: Datele din graficele statistice sunt bazate pe cercetarea a 629 de chestionare îndeplinite de către angajații din domeniul culturii din șase raioane din Nordul Republicii Moldova.

RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 03

RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 04RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 05RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 06RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 07RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 08RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 09RAPORT EXECUTIV FINAL 2 pe oparte 10