Constatările Promo-LEX privind finanțarea partidelor politice pentru primul semestru al anului 2019Monitorizarea finanțelor partidelor politice rămâne una din prioritățile Asociației Promo-LEX și este realizată în scopul  îmbunătățirii practicilor existente în domeniu și prevenirii cazurile de încălcare a legislației, promovând bunele practici în materie de raportare financiară de către partidele politice.

Vineri, 23 august 2019, Asociația Promo-LEX a făcut public Raportul Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Semestrul I, anul 2019”.

Potrivit concluziilor Raportului rata de prezentare a Rapoartelor financiare, de către partidele politice rămâne a fi una înaltă 91,30 % pentru semestrul I, 2019, cifrele pentru anii precedenți fiind 96% (2018) și 93% (2017). Totuși partidele politice urmează să depună efort în vederea îmbunătățirii calității raportării.

Astfel, conform rapoartelor anuale prezentate la Comisia Electorală Centrală, din 42 de formațiuni politice vizate, 25 au indicat venituri în sumă de  50 734 049 lei  și un total al soldului inițial de 81 921 417 lei. Alte 17 partide nu au indicat venituri și cheltuieli.

Din partidele cu o singură sursă de venit fac parte 8 formațiuni, care au mizat în sem. I al anului 2019 în exclusivitate pe finanțarea de la bugetul de stat. Alte 12 au indicat surse mai diversificate precum cotizații sau donați (din partea pers. fizice/juridice, materiale), dar și subvenții sau alte venituri.

Procesul de colectare a donațiilor prin intermediul utilizării echipamentelor de calcul și control necesită o supraveghere mai riguroasă

Donațiile în numerar continuă să fie una din sursele principale ale donațiilor către partidele politice, dar colectarea acestora cu sau în lipsa utilizării echipamentelor de casă și control (ECC) conform prevederilor legale stabilite de Serviciul Fiscal de Stat, rămâne a fi în zona necunoscutului.  Promo-LEX reiterează faptul că CEC are suficiente mecanisme și pârghii pentru a verifica dacă ECC sunt utilizate, inclusiv dacă este cazul să verifice autenticitatea semnăturilor donatorilor. Mai mult respectarea legislației din perspectiva utilizării ECC în conformitate cu actele normative aprobate de SFS, rămâne a fi și responsabilitatea instituției.

Una din recomandările formulate și reiterate de către Promo-LEX prevede sau necesitatea modificării Regulamentului, astfel încât colectarea donațiilor similar colectării cotizațiilor să fie făcută prin eliberarea bonurilor de plată sau stabilirea cazurilor când prevederile legislației sunt încălcate, cercetarea acestor cazuri și aplicarea sancțiunilor de rigoare. Astfel de acțiuni ar spori gradul de transparență și echitate în procesul de finanțare a partidelor politice din Republica Moldova.

În rezultatul comparării cheltuielilor raportate la CEC cu cele estimate de către Asociație Promo-LEX, constatăm că 7 partide politice nu au raportat cheltuieli în sumă de 7 266 559 lei (categoria de cheltuieli pentru evenimente publice, tradițional a fost cea mai netransparentă, potrivit constatărilor).

Imperfecțiunea modelului de raport financiar propus de către CEC obstrucționează în continuare accesul la plenitudinea informațiilor financiare. Lipsa în formularele de rapoarte financiare ale rubricilor destinate categoriilor de cheltuieli precum „consultanță politică”, „recompense pentru voluntari și agitatori”, dar și lipsa în rapoarte a sub categoriilor precum “cheltuieli pentru panouri stradale”, “cheltuieli pentru publicitate electronică”, “cheltuieli pentru publicitate promoțională”, “presa scrisă”, le permit subiecților raportării să generalizeze datele, minimizând transparența cheltuielilor pe categoriile de cheltuieli menționate.

Raportul integrală poate fi consultat aici.

Raportul privind „Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova. Semestrul I, anul 2019″ este realizate în cadrul Programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate” finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Pentru mai multe informații, contactați:
Carolina Bondarciuc, Ofițer de comunicare
Asociației Promo-LEX;
GSM: 060 280 980;
E-mail: carolina.bondarciuc@promolex.md