Comunicat de presă: Informarea activă a publicului ar trebui să devină o prioritate a noii guvernări

Pentru distribuire imediată

28 septembrie 2009

Evaluarea accesului la informaţii, realizată de reprezentanţi ai mass-media şi organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul libertăţii de exprimare şi al accesului la informaţie, în perioada iulie-septembrie 2009, sub egida Centrului “Acces-info”, relevă o înrăutăţire a accesului la informaţiile publice şi a informării cetăţenilor în timpul campaniei electorale (iulie), cu o uşoară ameliorare în perioada postelectorală.

Pe parcursul trimestrului au fost frecvente cazurile de ignorare, de nerespectare de către funcţionari a legislaţiei privind accesul la informaţie, fapt determinat de lipsa unui mecanism clar şi eficient de informare permanentă, obiectivă şi operativă a publicului, de stabilire a unui dialog interactiv al instituţiilor statale cu cetăţenii, de implicare a acestora în procesul decizional. A sporit numărul de cazuri în care jurnaliştilor le-a fost îngrădit accesul la informaţie, aceştia fiind bruscaţi şi intimidaţi de funcţionari sau reprezentanţi ai serviciilor de pază. Acest fapt accentuează discrepanţa dintre declaraţiile oficialilor privind importanţa accesului la informaţie şi transparenţei în procesul decizional şi realitate, precum şi lipsa unui control sistematic şi riguros al aplicării legislaţiei respective de către Guvern şi Parlament.

Rapoartele de monitorizare realizate, de Centrul pentru Jurnalism Independent şi Asociaţia Presei Electronice APEL, relevă că dreptul alegătorului de a avea acces la informaţie obiectivă şi echidistantă nu a fost  respectat de o mare parte din mass-media. Partizanatul mass-media în reflectarea alegerilor parlamentare a redus nivelul de informare a publicului, acesta fiind privat de informaţie pluralistă. În consecinţă, a fost încălcat dreptul fundamental al cetăţeanului de a fi informat corect  şi echidistant.

Noua conducere a ţării a făcut deja mai multe declaraţii în favoarea accesului la informaţie, libertăţii de exprimare şi transparenţei în procesul decizional, fapt care sugerează optimism şi speranţa că standardele internaţionale, legislaţia autohtonă vor fi aplicate eficient, actele normative, prevederile învechite şi neadecvate realităţii fiind abrogate, modificate în spiritul priorităţii interesului public, pluralismului de opinii. Statul trebuie să creeze un sistem complex al dreptului de acces la informaţie, stabilindu-se un dialog permanent şi activ al autorităţilor şi instituţiilor publice cu cetăţenii.

La o scară de la 0 la 5 puncte, Grupul de experţi, format din reprezentanţi ai mass-media şi organizaţiilor nonguvernamentale, care a elaborat Raportul trimestrial, estimează nivelul accesului la informaţie în perioada iulie - septembrie 2009 cu 2,0 puncte. În trimestrul doi al anului curent acest scor a constitui – 2,0 puncte, în trimestrul unu – 2,2, în trimestrul patru al anului 2008 – 2,4, în trimestrul trei – 2,36, în trimestrul doi – 2,12, în trimestrul unu – 2,09 puncte.

Raportul de evaluare a accesului la informaţiile oficiale este realizat cu suportul Fundaţiei “Soros-Moldova” şi poate fi accesat la rubrica Monitoring, pe pagina web: http://www.acces-info.org.md.

Pentru informaţii suplimentare, va rugăm, contactaţi Centrul “Acces-info” la tel.: (37322) 28-13-94, 73-79-74; telefon mobil: 069167820; e-mail: accesinfo1@yahoo.com