Apelul Consiliului national al Organizatiilor neguvernamentale catre partidele politice

Apelul Consiliului national al Organizatiilor neguvernamentale din Republica Moldova

catre partidele politice participante in alegerile parlamentare anticipate privind reflectarea in platformele electorale a necesitatilor de dezvoltare a organizatiilor societatii civile

 

Pornind de la dezideratul ca societatea civila reprezinta elementul central in construirea unei societati caracterizate prin coeziune si incluziune, bazata pe cetatenie activa si reiesind din faptul ca organizatiile societatii civile din R. Moldova se afirma tot mai vizibil ca partener plenipotentiar in colaborarea cu structurile publice si cu mediul de afaceri atat la nivel national, cat si pe plan local, demonstrand profesionalism, deschidere si implicare activa in solutionarea problemelor cu care se confrunta statul.

Analizand platformele electorale ale partidelor politice care participa in alegerile parlamentare anticipate, salutam intentia de a include anumite domenii prioritare pentru R. Moldova, care in mare parte sunt acoperite cu servicii gratie eforturilor organizatiilor neguvernamentale. Consiliul National al Organizatiilor Neguvernamentale din R. Moldova (Consiliul ONG) atrage atentia concurentilor electorali ca anumite aspecte esentiale pentru dezvoltarea unei societati civile active sunt tratate insuficient in platformele electorale.

În acest context, Consiliul ONG exprimandu-si pozitia fata de platformele electorale ale partidelor politice recomanda introducerea in acestea a prioritatilor, care ar crea pentru societatea civila un mediu social si economic propice pentru dezvoltare si functionare eficienta in beneficiul comunitatilor, si anume:

simplificarea sau excluderea procedurii de modificare a formelor organizatorico-juridice de organizatii obstesti si institutii obstesti impusa in urma modificarii Legii cu privire la asociatii obstesti din 20 iulie 2007;

consolidarea institutului de utilitate publica prin adoptarea proiectului de lege privind organizatiile necomerciale de utilitate publica;

crearea conditiilor pentru diversificarea surselor de finantare prin adoptarea legii privind utilizarea publica a 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice si juridice;

crearea conditiilor legale si institutionale pentru procurarea de catre stat a serviciilor sociale prestate de ONG;

adoptarea legii privind voluntariatul, recunoasterea voluntariatului ca si experienta de educatie non-formala si informala, recunoasterea si investitia in infrastructura pentru voluntari;

aprobarea si implementarea politicilor de stimulare a voluntariatului, precum si implicarea responsabila a Guvernului in organizarea evenimentelor in Anul European al Voluntariatului -2011;

elaborarea si adoptarea participativa de catre autoritatile publice centrale a planului de actiuni calendaristic pentru punerea in aplicare a prevederilor Strategiei pentru dezvoltarea societatii civile: 2009 - 2011;

asigurarea accesului la actul guvernarii pentru toti cetatenii, utilizand tehnologiile informationale, in special, pentru cei plecati peste hotare si pentru persoanele cu dizabilitati sau care traiesc in saracie;

dezvoltarea si consolidarea continua a parteneriatului intre Parlament, Guvern si societatea civila, precum si transmiterea in direct a sedintelor Parlamentului;

schimbarea atitudinii negative a Parlamentului si Guvernului fata de organizatiile societatii civile, care nu corespunde principiilor de parteneriat dintre stat si societatea civila.

Consiliul ONG, in calitate de organ reprezentativ neformal al ONG din tara, avand drept scop consolidarea eforturilor ONG in promovarea dezvoltarii societatii civile in R. Moldova Va asigura de tot sprijinul sau in promovarea unui cadru favorabil dezvoltarii societatii civile. Pentru Consiliul ONG va fi o prioritate comunicarea cu Dumneavoastra pentru includerea prioritatilor sectorului asociativ in formula finala a platformei electorale si mai ales planificarea unei comunicari eficiente cu echipa partidului dupa 29 iunie 2009, cand veti reprezenta Parlamentul.

Va multumim pentru colaborare!

 

Cu respect,

Membrii Consiliului ONG din R. Moldova

Mircea Esanu, Presedinte, Consiliul ONG; Secretar, Alianta Anticoruptie

Antonita Fonari, Secretar General, Consiliul ONG; Director, Centrul „Tineri si Liberi"

Sergiu Ostaf, Director, CReDO

Sergiu Neicovcen, Director, CONTACT

Petru Macovei, Director, API

Ion Manole, Presedinte, Asociatia „Promo-LEX"

Daniela Terzi-Barbarosie, Directoare, CPD

Evghenii Golosceapov, Director, Amnesty International Moldova

Ilia Trombitchi, Director, Eco-TIRAS

Rodica Frecauteanu, Presedinte, „Caroma Nord"

Vera Turcanu, CNTM