10 localități beneficiare ale proiectului își elaborează planul local de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului cetățenilorHARTA proiect UNDEF

10 localități beneficiare ale proiectului „Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative” își elaborează planul local de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului cetățenilor din localitate la informațiile de interes public pentru următorii 3 ani

Pe parcursul lunilor mai – iulie 2018, membrii grupurilor de cetățeni activi din 10 localități din republică desfășoară de comun cu reprezentanții autorităților publice locale ateliere de elaborare a planurilor locale de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului la informația de interes public.

Participanții la ateliere examinează situația actuală privind transparența activității autorităților publice locale și a accesul cetățenilor la informația de interes public, identifică și comentează părțile tari și slabe ale activității primăriei și consiliului local în domeniul implicării cetățenilor în procesul decizional, asigurării informării locuitorilor despre activitățile curente și politicile publice ale APL, asigurarea accesului la informația deținută de autorități.

În același timp sunt identificate oportunitățile existente în localitate pentru perfecționarea acestei activități, precum și obstacolele ce pot surveni. Analiza servește drept sursă de informare pentru elaborarea de către experții proiectului a profilului APL în domeniul transparenței și accesului la informație.

Atelierele au loc în cadrul proiectului ”Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”, realizat de Centrul CONTACT cu susținerea UNDEF.

Proiectele planurilor locale de aprofundare a transparenței și asigurare a accesului cetățenilor din localitate la informațiile de interes public sunt plasate pe site-urile oficiale ale ale autorităților publice locale, și supus consultărilor publice. Se așteaptă ca aceste planuri să fie discutate și aprobate la ședințele consiliilor locale din orașele și satele beneficiare ale proiectului.

Activităţile se desfășoară în cadrul proiectului „Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”, finanțat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (The United Nations Democarcy Fund - UNDEF) care își propune drept scop sporirea nivelului de transparență în activitatea autorităților publice  locale prin elaborarea, promovarea și adoptarea  în mod participativ a politicilor publice locale,  elaborarea și implementarea  unor planuri locale de aprofundare a transparenței și de asigurare a accesului cetățenilor la informațiile de interes public.

Pentru detalii sau informații suplimentare: 022 233948, lilia.porumb2017@gmail.com

Persoana de contact – Liliana Porumb, coordonator de proiect.