Vârsta a treia – prioritate pe agenda publicăIMG 1628La inițiativa Asociației Obștești ”Oamenii pentru Oameni” din mun. Edineț (președinte Domnica Petrovici), în parteneriat cu Oficiul Teritorial de Informare Edineț al Parlamentului Republicii Moldova (șefă Stela Belitei) și  Asociația Obștească „INTERACTION” din or. Tiraspol (director Oxana Alistratova), la Edineț s-a desfășurat recent Forumul regional cu genericul ”Promovarea integrării îmbătrânirii active în politicile statului”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectul ”Abordarea integrată a protecției drepturilor omului în raport cu Femeile, Copiii și Persoanele Vârstnice”, susținut financiar de  Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia și coordonat de organizațiile publice „Filantropia slovenă” (Ljubljana) și Asociația Obștească „INTERACTION” din or. Tiraspol.      

La lucrările forumului au  participat deputatul în Parlamentul RM Oleg Sîrbu, reprezentanţi ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Fondului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, HelpAge Internațional, PromoLex, reprezentanți ai autorităților publice locale,  persoane vârstnice din raioanele Edineț, Drochia, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Râșcani, inclusiv ai sectorului asociativ din aceste raioane  și din Tiraspol.

IMG 1644Evenimentul a avut drept scop impulsionarea măsurilor de extindere a participării persoanelor vârstnice la viața socială și economică și sensibilizarea întregii societăți asupra problemelor și nevoilor acestor categorii de persoane. De asemenea, au fost puse în discuție oportunitățile și provocările promovării principiului îmbătrânirii active în Republica Moldova, în contextul aderării Republicii Moldova la Planul de acțiuni de la Madrid privind îmbătrânirea.

Obiectivul de bază al întrunirii a fost consolidarea dialogului dintre Parlamentul Republicii Moldova, MSMPS, reprezentanții autorităților publice locale și diverse categorii de cetăteni, pentru îmbunătățirea capacităților de abordare a problemelor esențiale, eliminarea tuturor formelor de discriminare a persoanelor pe bază de vârstă, creșterea gradului de participare a vârstnicilor în procesul de luare a deciziilor, în vederea depășirii sărăciei și pentru a duce o viață demnă, sigură, activă  și sănătoasă.

Cuvânt de salut au adresat participanţilor la eveniment:   

 • moderatoarea forumului, Stela Belitei, şefa Oficiului teritorial de informare Edineţ al Parlamentului RM, care a prezentat şi obiectivele propuse pentru discuţii în cadrul forumului;
 • Oleg Sîrbu, deputat în Parlamentul RM, care a menţionat: “Este foarte important genericul acestui forum. Să ştiţi că permanent colegii mei deputaţi din parlament sunt cu grijile persoanelor în etate, iar asemenea întruniri permit interacțiunea la direct cu persoanele interesate în soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea, mai ales că despre problemele vârstnicilor pot vorbi cel mai bine doar vârstnicii. Lucrurile pot fi schimbate spre bine în colaborare cu toți factorii interesați: legiuitori, administrație publică, societate civilă, cetățeni activi și dornici de a aduce plus valoare vieții vârstnicilor”, adresând asistenţei apelul de a veni cu iniţiative;
 • Domnica Petrovici, preşedinta AO “Oamenii pentru Oameni”, și-a exprimat sentimentul de bucurie pentru prezenţa numeroasă, fapt care “insuflă optimism şi speranţă că împreună vom reuşi să impulsionăm promovarea îmbătrânirii active şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor ajunse la vârsta ințelepciunii”. Dumneaei a vorbit despre activitatea consiliilor persoanelor vârstnice din localităţile raionului, din componenţa carora pot face parte persoane în etate indiferent de convingerile politice sau religioase, menţionând ca scopul este de a consolida societatea, de a aborda problemele și a identifica în comun caile de solutionare. Un subiect aparte a constituit stabilirea mecanismelor de eficientizare a dialogului social dintre persoanele vârstnice și APL pentru protecția drepturilor și libertăților acestora pentru o viață autonomă, în siguranță, împlinită și demnă a persoanelor vârstnice.
 • Anastasia Oceretnîi Secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, care a menționat importanța implicării vârstnicilor la viața comunitară și socială.. „Din anul 2012, când a fost declarat Anul European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii dintre Generaţii, Republica Moldova promovează intensiv principiul îmbătrânirii active. În acest context, a fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), care prevede acțiuni de extindere a participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi economică, prin care ne propunem să creștem gradul de participare a persoanelor în etate la viața comunitară și socială, să îmbunătățim continuu serviciile sociale și medicale, inclusiv calitatea vieții acestor persoane”, a declarat Anastasia Oceretnîi.
 • Nelea Rusu, Secretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale care în aceeași ordine de idei a prezentat principalele prevederi ale reformei sistemului de pensionare, punându-se accent pe schimbările produse, care au menirea să avantajeze persoanele în tate ajunse la vârsta de pensionare prin sporirea beneficiilor sociale. Persoanele participante la eveniment au fost informate și îndemnate să participe la Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active și concursul Premiul Național pentru vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, acțiuni care vor fi implementate anual.
 • Oxana Alistratova, preşedinta AO „INTERACTION” (or. Tiraspol), s-a referit înalocuţiunea sa la promovarea activismului civic al persoanelor vârstnice, a adus exemple de bune practici din Slovenia.
 • Persoanele vârstnice participante la eveniment au abordat problemele durute cu care se confrunta ei si cei din jurul lor. Mina Evstrati, presedintele Consiliului raional al Persoanelor Vârstnice s-a referit la faptul că în mun. Edineţ nu este nici o cantină socială, că nu se monitorizează respectarea drepturilor persoanelor deportate și represate pe nedrept de catre fostul regim totalitar. Ludmila Nitelea a menţionat că în s. Alexeevca nu este farmacie şi vârstnicii se confruntă cu dificultăţi atunci când trebuie să-şi procure medicamente. A fost exprimata îngrijorarea, ca odata cu comasarea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi majorarea volumului de lucru vor fi afectate activitatile de promovare a principiului îmbatrinirii active, durabilitatea acestora în plan financiar și instituțional.
 • Eduard Mihalaș, analist de programe demografice, dezvoltare și gen la Fondul ONU pentru populaţie a reiterat că PNUD împreună cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale de mai mulți ani promovează activ politicile de îmbătrânire în Repulica Moldova si  încearcă sa ajute  Guvernul mai bine să se adapteze la Conceptul de îmbătrânire activă  întrodus recent.

Luînd în consideraţie că acum în Republica Moldova sînt preponderent 2 categorii mari de populaţie: copii si tinerii si persoanele vârstnice e important, indiferent la care nivel local sau naţional să cream dialog si susţinere reciprocă între aceste generaţii.

In anul 2015, cînd  la nivel global au fost adoptate obiectivele de dezvoltare durabilă pină în 2030,  tocmai pentru a reprezenta mai bine interesele vârstnicilor,  Fondul ONU pentru populaţie în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale   a lansat  Platforma pentru imbătrânirea activă care este coordonată de HelpAge Internaţional, fiind o organizaţie puternică în domeniul îmbătrânirii  active.

Promovarea principiului îmbătrânirii active înseamnă asigurarea unui mediu prietenos virstei pentru toată lumea, pentru fiecare cetățean.

Au fost abordate şi multe alte probleme ce frământă oamenii în etate și s-a propus:

 1. A declara domeniul ”persoanelor vîrstnice” ca prioritate naţională;
 2. A identifica posibilitatea de acordare a suportului financiar direct din bugetul de stat pentru necesitățile promovării principiului îmbatrânirii active și îmbunătîțirea calitâții vieții persoanelor vârstnice;
 3. A institui în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Direcția Persoanelor Vârstnice pentru abordarea prioritară, mai amplă și profundă a problemelor persoanelor vârstnice în contextul promovării îmbătrânirii active;
 4. A stabili și aproba standardele de cost pentru serviciile sociale;
 5. A  asigura respectarea drepturilor tuturor persoanelor vârstnice aflate în dificultate la serviciile garantate de stat (conform Constitutiei Republicii Moldova Art. 47     Dreptul la asistenţă şi protecţie socială

(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare) . Unele persoane nu pot beneficia de îngrijire la domiciliu fiindcă au copii, dar ei  sunt plecați peste hotare de mai mulți ani și nu comunică cu ei sau  au si ei copiii lor,  nu au loc permanent de muncă și nu au posibilitate să-i ajute.                                                                                                                                                       

 1. A elabora o metodologie de colectare a datelor statistice veritabile, dezagregate privind numărul cetățenilor pe criterii de vârstă, nevoile lor pornind de la nivel local,  raional, la nivel de țară pentru a fi siguri că toate persoanele vârstnice beneficiază de serviciile de care au nevoie pentru îmbunătățirea calității vieții, promovării cu succes a principiului îmbătrânirii active;                                                    
 2. A reviziui și ajusta nomenclatorul serviciilor sociale în funcție de problemele și necesitățile persoanelor vârstnice în contextul promovării principiului îmbătrânirii active;
 3. În baza experienței de succes a altor state din Uniunea Europeană,

 - a elabora și aproba Strategia Naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice și  mecanismul de implementare a acesteia;                                                             

       - a asigura suportul financiar necesar pentru implementarea integrală a Strategiei Naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active;                                    

     - a elabora si aproba Legea ”privind Persoanele Vârstnice”, înființarea, organizarea si  funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele Persoanelor Vârstnice, în cadrul localităților, raioanelor, Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;

     - a stabili serviciile, reieșind din nevoile persoanelor vârstnice din fiecare localitate  și 

 finanțarea lor de către stat;                                                                                                                                              

       - a aloca din bugetul  statului surse financiare fiecărei localități pentru promovarea îmbătrânirii active, demne și în siguranță, îmbunătățirea calității vieții  persoanelor vârstnice, reieșind din numărul persoanelor vârstnice din localitate;

       - a încuraja sindicatele să contribuie la  promovarea îmbătrânirii active, demne, sănătoase și în siguranță a foștilor contribuabili;

       - a elabora și aproba metodologia de implementare a Strategiei Voluntariatului,        

Regulamentului privind măsurile de stimulare a voluntariatului Persoanelor Vârstnice pentru eficientizarea și extinderea activităților de voluntariat;

 1. A identifica şi numi in functie persoane ce promovează îmbatrânirea activă pe principiile depolitizării funcţiilor de stat, pregătirii şi experienţei profesionale;
 2. A acorda gratuit ONG-urilor spații pentru prestarea serviciilor persoanelor vârstnice în vederea promovarii principiului îmbătrânirii active;                                                                                                      
 3. A stabili mecanismul juridic intersectorial de prevenire, identificare, înregistrare, raportare și asistență cazurilor de abuz, neglijare, intimidare a persoanelor vârstnice;
 4. A elabora recomandările necesare privind iniţierea şi menţinerea dialogului permanent a cetățenilor (provocări, dificultăți, realități) cu Autorităţile Publice Locale în scopul identificării căilor de soluționare a problemelor persoanelor vârstnice pentru a depăși sărăcia, a duce o viață demnă, sigură, activă și sănătoasă;
 5. A elabora mecanismul de monitorizare și evaluare a respectarii legislatiei și a sancțiunilor în caz de încălcare sau ignorare a legilor;    
 6. A identifica modalitățile de colectare și evacuare a deșeurilor în localitățile rurale pentru evitarea poluării mediului înconjurător;
 7. A facilita și diversifica accesul la informații a cetățenilor prin crearea Centrelor de informare în localitățile rurale;
 8. A deschide în localitățile rurale case comunitare pentru cei mai vulnerabili vârstnici;                                   
 9. A aloca finanțe pentru satisfacerea necesităților pentru toți cei care au nevoie de asistenți personali;
 10. A deschide farmacii sau filiale în toate localitățile rurale pentru facilitarea accesului la medicamente a persoanelor vârstnice (în unele localități rurale medicamentele sînt cu mult mai  scumpe decît în oraș);
 11. A afișa în fiecare unitate de transport a pasagerilor tarifele pentru călătorii (șoferii stabilesc tarifele lor, care diferă considerabil de cele stabilite de autorități)
 12. A evita situațiile cînd rezolvarea problemelor cu care se adresează vârstnicii depinde de viziunile lor politice, „dacă nu e cu noi – lasă să mai aștepte”;
 13. A completa statele de personal din primării cu un salariat care să organizeze activități de „Edicație pentru toți – educație pentru fiecare” cu cetățenii, privind diverse aspecte ale vieții și implicării cetățenești, activități pentru toate vârstele, pentru a asigura  echitate în societate și respect între generații cu implicarea tuturor actorilor comunitari;

22.  A amenaja și dota terenuri pentru practicarea sportului în fiecare cartier, localitate rurală;

23.  A informa cetățenii despre modalitatea de  stabilire a veniturilor posesorilor de cote, (deoarece fiecare lider stabilește în felul său ce să dea, cît să dea, neluîndu-se în considerație mărimea  cotei....Nimeni nu informează, nu controlează cît de corect și transparent e procesul, nimeni nu apară interesele persoanelor vârstnice la acest capitol);                                                                           

24.  A interveni către Oficiile Forțelor de Muncă privind organizarea și desfășurarea  instruirilor pentru promovarea antreprenoriatului social în vederea reprofilării și pregătirii către îmbatrânirea activă, demnă și sănătoasă;

 1.   A crea oportunități și înlătura impedimentele pentru angajarea în cîmpul muncii a persoanelor vârstnice,
 2.   A prelua activitatea Fondului republican și celui local de susținere a populației sistate de la începutul anului 2018;                                                                                                                                          
 3. A cere respectarea de catre APL a Legii nr.208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social (Art. 8. - (1) Baza materială necesară funcţionării cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se asigură de către consiliile locale. (2) Finanţarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale) pentru a nu încalca drepturile persoanelor vârstnice aflate in dificultate;
 4. A stabili mecanismul de acordare gratuită a serviciilor juridice persoanelor în etate, inclusiv cele notariale, ale avocaților...;
 5. A prevedea în legislația electorală a cotei de participare a vârstnicilor în Parlament, Consilii locale;
 6. De a revizui reforma sistemului de pensii care nu a satisfăcut pe deplin aşteptările beneficiarilor;
 7. A stabili mecanismul de monitorizare permanentă și de raportare strictă a respectării drepturilor persoanelor vârstnice în deosebi a persoanelor deportate și represate pe nedrept de către fostul regim totalitar;
 8. Amplasarea în mod obligatoriu a sediilor Direcțiilor teritoriale de Asistență Socială si Protecție a Familiei în locuri de maximă accesibilitate pentru persoanele vârstnice.

Paricipanții la forum au mulțumit organizatorilor, tuturor celor care au manifestat responabilitate și interes față de  subiectul pus în discuție, au menționat utilitatea evenimentului pentru consolidarea eforturilor pentru realizarea  Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), creșterea gradului de participare a persoanelor în etate la viața comunitară și socială și au exprimat toată încrederea că  factorii de decizie vor veni cu anumite sugestii pentru solutionarea problemelor elucidate cît mai curînd posibil.

                           

Domnica Petrovici,

presedinte AO „Oamenii pentru Oameni”

 

AO „Oamenii pentru Oameni” beneficiaza de legea 2%. Cod fiscal: 5830551

Contributia Dumneavoastra pentru noi conteaza, Va multumim!