Transparenţa creşte businessul din localităţile MoldoveiTransparentizarea procesului decizional ar impulsiona investiţiile şi input-ul de capital în localităţile Republicii Moldova. Plasatorii de capital din ţară şi străini au un rol decisiv în dezvoltarea economică a regiunilor ţării. Este opinia exprimată de expertul IDIS Viitorul, Viorel Pârvan, în cadrul emisiunii „15 minte de realism economic”.

Administraţiile publice locale îşi poate concepe propria strategie de dezvoltare economico-socială. Totuşi, fondurile de care dispun autorităţile publice locale sunt limitate. O parte dintre aceste fonduri sunt repartizate de la Bugetul de Stat, o altă parte provin din impozitele şi taxele plătite de contribuabili, însă ele sunt total insuficiente pentru finanţarea unor programe costisitoare de dezvoltare a infrastructurii, sau de implementare a unor proiecte cu impact social. În aceste condiţii, singura soluţie viabilă a autorităţilor este aceea de a realiza măsuri și programe atractive pentru investitori și atragerea finanţărilor din interior sau exterior. Totodată, în contextul încheierii Acordului de Asociere RM-UE, comunităţile locale pot beneficia de oportunităţi noi de dezvoltare, prin accesarea fondurilor structurale europene.

În context, pentru sporirea atractivităţii localităţilor autorităţile publice trebuie să informeze despre iniţierea elaborării unei decizii, mai ales dacă aceasta reglementează activitatea de întreprinzător, iar mediul de afaceri ar putea să promoveze propriul punct de vedere, vizând soluţionarea problemelor cu care se confruntă în practică. De asemenea, este nevoie de asigurarea accesului tuturor părților interesate la proiectele de decizii şi consultarea publică înainte de adoptarea lor.

Un subiect important, potrivit lui Viorel Pârvan, sunt taxele or, elaborarea și adoptarea deciziilor privind taxele locale trebuie să fie transparentă. „Autoritățile publice locale trebuie să asigure un echilibru între cuantumul taxelor ca surse la bugetul local și atractivitatea acestor taxe pentru potențialii investitori, care ar putea alege o altă localitate unde să-și desfășoare afacerile.”

O problemă care persistă la nivel local, spune expertul, este situația incertă a proprietăţii unităţilor administrativ teritoriale (UAT). Nu sunt delimitate proprietățile statului de cele ale UAT. Ba mai mult, nu toate bunurile UAT sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile. O parte dintre ele nu sunt luate la evidență şi evaluate la preţul real. Este vorba şi de statutul juridic incert al reţelelor, instalaţiilor inginereşti, apeductele, gazoductele şi obiecte ale sistemului energetic.

În concluzie, Viorel Pârvan spune că pentru asigurarea transparenţei este nevoie de a oferi accesul publicului la datele guvernamentale, plasarea informaţiilor relevante şi transmiterea on-line a şedinţelor autorităţilor locale.

Emisiunea este realizată de către IDIS Viitorul în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.