Consiliul pentru Egalitate a emis decizia în cazul M.P. vs Pavel Paduraru și publicația ”Timpul de dimineață”Discriminarea și stereotipurile de gen rămân una din cele mai mari probleme cu care se confruntă femeile în Republica Moldova. Efectele discriminării femeilor pot fi diverse, de la salarii inegale și subreprezentare în politică și funcții de conducere, la forme grave de abuzuri și violență în familie.

Una din problemele sensibile rămâne atitudinea față de femeile – victime ale infracțiunilor cu caracter sexual și în special, victimele violului. Aceste atitudini sunt bazate de multe ori pe prejudecăți grave care pot afecta atât procesul de investigare a infracțiunilor propriu-zise, creând în același timp un mediu ostil pentru victimă, subminând demnitatea acesteia și stigmatizând-o.

Recent, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a publicat decizia emisă la 10 februarie 2017, prin care a constatat că folosirea de către un jurnalist a stereotipurilor și prejudecăților la adresa femelilor în articolele care relatează despre cazurile de viol și viața privată a victimei, constituie discriminare pe criteriu de gen.

În special Consiliul a reținut că: ” (…) jurnalistul, prin publicarea articolului în litigiu, a înțeles că informațiile referitoare la personalitatea victimei, au cauzat reacții negative, însă, acest fapt nu l-a determinat să renunțe la ideea de a insista asupra acestui aspect. De altfel, modalitatea în care a fost prezentată în cel de-al doilea articol, în special prin utilizarea expresiei ”cel mai probabil victima și-a tras singurică violatorii în pat” confirmă prezența unei prejudecăți care, indubitabil, afectează atitudinea publicului față de subiect. Prin aceste fapte, Consiliul reține, o rea credință, care rezultă din faptul că jurnalistul nu a emis o judecată de valoare sau o idee, ci a transmis în mod public în presa o prejudecată față de femei precum că comportamentul și personalitatea acestora ar fi culpabile pentru un eventual viol.”

Potrivit Avocatului victimei, Dumitru Sliusarenco: “Această decizie este una foarte necesară, în contextul existenței în societate a numeroaselor prejudecăți legate de femeile – victime ale violului. Importanța majoră derivă și din faptului că astfel sunt setate limitele libertății de exprimare în mediul public, în cauze atât de sensibile cum sunt infracțiunile de viol și aspectele legate de acestea. În același timp, în Decizia sa, Consiliul pune accent pe necesitatea respectării și protecției vieții private a participanților la proces, în special a victimei, o poziție importantă și fără precedent în Republica Moldova”.

Anterior, Asociația Promo-LEX a atras atenția autorităților asupra lipsei unor practici eficiente de investigare uniformă a cazurilor de infracțiuni sexuale cu participarea minorilor.  Detalii aici. Cazul de viol litigat de Promo-LEX a avut o mare rezonanță în mass-media, fiind numit și violul de la Orhei. Pe marginea acestui caz au fost realizate mai multe materiale jurnalistice, printre care și articolele publicate de ”Timpul de dimineață”, considerate ulterior ca fiind discriminatorii de Consiliul de Presă și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.

Asistența juridică a fost acordată de către Asociația Promo-LEX în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin intermediul acțiunilor de advocacy”, proiect implementat de The Equal Rights Trust și Asociația Promo-LEX, și finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova.

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă Promo-LEX: GSM 060280980, Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail: pr@promolex.md