Despre competențele instituțiilor de promovare a egalității în Moldova și țările europeneIMG 3289 001La 7 iunie 2016, a avut loc masa rotundă “Practica internațională cu privire la competențele organelor specializate în domeniul prevenirii și combaterii discriminării”, organizată de către Asociația Promo-LEX, în parteneriat cu Equal Rights Trust și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

“Discuțiile din cadrul evenimentului s-au axat pe subiecte precum competențele și atribuțiile Consiliului pentru egalitate. Am încercat să vedem care sunt provocările și dificultățile cu care se confruntă. De asemenea, ne-am referit și la standardele internaționale ce vizează instituțiile de promovare a egalității”, a menționat Olga Manole, coordonatoarea Programului Drepturile Omului, Asociația Promo-LEX.

“Promovarea oportunităților egale, prevenirea discriminării și protecția împotriva discriminării sunt trei componente în baza cărora activează Consiliul pentru egalitate”, a declarat Carolina Bagrin, Șefa Direcției Protecție împotriva Discriminării, din cadrul  Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. “Dacă este să vorbim despre componenta de promovare, Consiliul contribuie la informarea, sensibilizarea şi conștientizarea societății în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare. În acest sens au fost efectuate cca 120 de instruiri pentru 2500 de participanți. Dacă ne referim la componenta de prevenire, Consiliul examinează corespunderea legislației în vigoare cu standardele privind nediscriminarea. Până la moment au fost examinate 28 de acte normative în vigoare și au fost emise 48 de avize consultative la proiectele de acte normative.

Componenta de protecție împotriva discriminării prevede examinarea de către Consiliu a plângerilor individuale ale persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării. Potrivit datelor statistice ale Consiliului, în 3 ani de activitate au fost examinate 420 de cauze, fiind emise 230 de decizii, dintre care 103 decizii de constatare a discriminării, ” a mai adăugat Carolina Bagrin.

Referindu-se la practica internațională cu privire la competențele organelor specializate în domeniul prevenirii și combaterii discriminării, Joanna Whiteman, experta în litigare din cadrul organizației Equal Rights Trust din Londra, a menționat că:  “Uniunea Europeană solicită statelor membre să instituie organisme de promovare a egalității. Cu toate acestea, legislația UE oferă puține orientări de fond privind modul în care aceste organisme ar trebui să funcționeze și care ar fi competențele acestora”. Potrivit expertei britanice,  Equinet[1] stabilește patru standarde cheie pentru organismele de promovare a egalități. În primul rând, acestea trebuie să dețină un mandat puternic și comprehensiv, de asemenea ele trebuie să fie independente față de guverne. Unul din standardele cheie este eficacitatea, aici fiind cuprinse atât resursele, cât și atribuțiile și prerogativele care le sunt atribuite organismelor de promovare a egalități. Nu în ultimul rând este necesar să existe o arhitectură instituțională clară și coerentă a acestora.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin intermediul acțiunilor de advocacy”. Proiectul este implementat de The Equal Rights Trust și Asociația Promo-LEX și finanțat de Uniunea Europeană

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă Promo-LEX: GSM 069637849, Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail: pr@promolex.md

 

[1] Rețeaua europeană a organismelor de promovare a egalității, care reunește 45 de organizații din 33 de țări europene, care sunt abilitate să contracareze discriminarea ca organismele naționale de promovare a egalității.