Acces interzis pentru romi la o piscină, Consiliul pentru egalitate a constatat discriminareaUnui grup de romi le-a fost interzis accesul la o piscină, în orașul Drochia, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a constatat discriminarea.

În vara anului 2015, Ion Bucur, Romeo Bucur și Roman Cebotari, împreună cu alți prieteni au decis să viziteze o piscină. Deoarece cunoșteau despre cazurile anterioare de interdicție a accesului pentru etnicii romi, Ion Bucur a telefonat la local și a făcut o rezervare. Cu toate acestea, în momentul în care au ajuns la piscină administrația le-a comunicat că nu le permite accesul și a indicat la un afiș pe care scria “Ne rezervăm dreptul de a ne alege clienții”. La solicitarea unei explicații li s-a comunicat de către administrație că romii fac “râs și bardac” și că “voi (romii) sunteți toți tot una”. Petiționarii menționează că astfel de cazuri de discriminare sunt comise sistematic de către reprezentanții localului în raport cu persoanele de etnie romă.

În noiembrie 2015, petiționarii au înregistrat o plângere la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPEDAE), unde au invocat discriminare în acces la serviciile disponibile publicului pe criteriu de origine etnică - rom.

La 09 februarie 2016, CPEDAE a constatat faptul discriminării în cazul petiționarilor Ion Bucur, Romeo Bucur și Roman Cebotari pe criteriu de etnie, conform Art. 1, 2 coroborat cu art. 8 lit f) din Legea nr. 121 privind asigurarea egalității.

Astfel potrivit deciziei Consililui pentru egalitate reclamantul urmează să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita în viitor situații similare și va elabora un set de reguli clare și bine definite privind accesul în local și se va asigura că sunt aduse la cunoștință potențialilor clienți.

Potrivit avocatului Promo-LEX Vadim Vieru: Persoanele de etnie romă continuă să fie discriminate sistematic datorită mai multor prejudecăți ce persistă în societate. Acest lucru este confirmat și de cel mai recent sondaj de opinie realizat în anul 2015 de către Consiliu pentru egalitate în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului. Potrivit sondajului persoanele de etnie romă reprezintă una din cele mai discriminate categorii sociale, alături de persoanele cu dizabilități, persoanele infectate cu HIV/SIDA și persoanele LGBT. Decizia Consiliului pronunțată în cauza Bucur și alții demonstrează că aceștia au fost discriminați anume în baza unor prejudecăți și stereotipuri. Aceste stereotipuri nu trebuie admise sub nici o formă în relațiile agenților economici cu clienții săi, indiferent de categoria socială din care fac parte”. 

Asistența juridică a fost acordată de către Asociația Promo-LEX în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților societății civile din Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, în combaterea discriminării prin intermediul acțiunilor de advocacy”, proiect implementat de The Equal Rights Trust și Asociația Promo-LEX și finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova.

Pentru mai multe detalii, contactați: Carolina Bondarciuc, Ofițer de presă Promo-LEX: GSM 069637849, Tel/Fax (+373 22) 450024, e-mail: pr@promolex.md