Centrul CONTACT a instruit asociațiile comunitare din cadrul Programului PCDLI în domeniul servicii sociale și antreprenoriat socialExperți facilitatori ai Centrului CONTACT au instruit 68 de persoane din 30 de localități beneficiare în domeniul servicii sociale și antreprenoriat social. Subiectul a fost moderat la 18, 19 și 20 iunie la Chișinău și Bălți.

În contextul antreprenoriatului social, expertul Centrului CONTACT Silvia Strelciuc a analizat împreună cu participanții conceptul de antreprenoriat social vizavi de antreprenoriat clasic – comun și diferit,ce înseamnă antreprenor social și antreprenor classic, noțiunea de nevoie socială,  întreprindere socială și tipurile ei, precum și modul de interacțiune între ONG și întreprinderea socială.

În cadrul instruirii, participanții au vizonat mai multe filmulețe scurte sau informații despre site-urile ONG din Moldova, care fac activități de antreprenoriat social, printre care: ONG Eco-Răzeniși a SRL Floare de cireș, s. Răzeni, Ialoveni, ONG ”Mara”, s. Scoreni, Strășeni,  Centrul de Resurse ”Dacia” din Bălți, precum și alte întreprinderi din România și Rusia.

Un mare interes pentru participanți a prezentat experiența asociației Eco-Răzeni și a companiei de catering ”Floare de cireș”. După ce a fost vizionat spotul publicitar participanții au analizat exemplul în baza cunoștințelor teoretice pe care deja le-au asimilat. Apoi au fost discutate și unele activități inițiate de ONG în cadrul proiectelor PCDLI și UN WOMEN, precum asociația din Sîngereii Noi, care a dezvoltat servicii de spălătorie socială ș.a. Astfel de exemple au fost discutate, analizate, au fost propuse soluții pentru extinderea și diversificarea acestor afaceri.

Cât privește, situația actuală privind asistența socială a păturilor social vulnerabile în Republica Moldova, expertul Centrului CONTACT Elizaveta Iurcu a abordat cu participanții subiecte ce țin de identificarea problemelor persoanelor în situații de risc, planificarea intervenţiilor individualizate, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale, monitorizarea şi evaluarea serviciilor sociale.

Menționăm, că în total în cadrul programului de instruire sunt consolidate capacitățile a 60 de reprezentanți ai asociațiilor comunitare beneficiare ale Programului Comun de Dezvoltare Integrată (PNUD/UN Women în domenii ce țin de managementul de proiect, colectarea de fonduri, monitorizarea și evaluarea proiectelor, comunicarea și relațiile publice în organizații, rețele, lobby și advocacy, serviciile sociale și antreprenoriatul social. Activitatea de totalizare a proiectului se va defășura la începutul lunii iulie.


Persoana de contact Vasile Cioaric, coordonator de programe – 022 23 39 47