Declarația Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic din Moldova privind necesitatea asigurării supremației legii în sistemul bancarPlatforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic din Moldova și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la sistuația incertă asupra investigațiilor din sistemul bancar, în particular la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Considerăm declarațiile companiei Kroll ca fiind inacceptabile, neargumentate și contrare intereselor naționale.

Stabilitatea sistemului bancar este o componentă – cheie în asigurarea securității Republicii Moldova, a climatului investițional, asistenței financiare străine și dezvoltării economice a țării. Încrederea publicului în sistemul bancar depinde de conformarea acestuia cerințelor legale, inclusiv celor de transparență, corectitudine și responsabilitate.

Conștientizăm sensibilitatea sistemului bancar la orice speculație privind stabilitatea acestuia, iar lipsa informațiilor oficiale despre acțiunile instituțiilor responsabile și nepublicarea raportului companiei care a efectuat auditul tranzacțiilor dubioase, va continua punerea la îndoială a capacității instituțiilor de stat de a acționa conform competenței. Lipsa de experiență a instituțiilor de stat de a conduce o anchetă adecvată poate fi compensată printr-o solicitare adresată instituțiilor europene de profil.

Pornind de la cele expuse, semnatarii prezentei declarații solicită:
– Publicarea versiunii integrale a raportului companiei Kroll privind situația la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank;
– Publicarea contractului încheiat între Banca Națională a Moldovei și compania Kroll. În caz de imposibilitate sau secret comercial, să fie publicat în partea ce ține de obligațiile părților, termenii și condițiile de executare a contractului și termenii de referință anexați.
– Inițierea urmăririi penale pe acest caz;
– Solicitarea unui ajutor al instituțiilor UE pentru crearea unei misiuni de investigație, formată din procurori europeni;
– Tragerea la răspundere a persoanelor responsabile de managementul Băncii de Economii, Băncii Sociale, Unibank, precum și a instituțiilor de stat responsabile de monitorizarea pieței financiare;
– Elaborarea și publicarea unui pachet de acțiuni pentru consolidarea sistemului bancar.

Semnatari:
1. Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană
2. Alianța ONG-urilor active in domeniul Protecției Sociale a Copilului si Familiei - APSCF
3. Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD)
4. Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova
5. Asociaţia Micului Business din Republica Moldova (AMB)
6. Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV)
7. Asociaţia Obştească „Pro Cooperare Regională"
8. Asociaţia Obştească BIOS
9. Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT
10. Asociaţia pentru Politica Externă
11. Asociaţia Presei Independente (API)
12. Asociaţia Promo-LEX
13. Ave Copii
14. Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul
15. Centrul de Dezvoltare Economica si Afaceri Publice
16. Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști „CERTITUDINE"
17. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
18. Centrul Dialog-Pro
19. Centrul International pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada"
20. Centrul National al Romilor
21. Centrul Naţional de Asistenţa şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
22. Centrul pentru Jurnalism Independent
23. Centrul Pro-Europa din Cahul
24. Centrul regional al Studiilor de Mediu ECOS
25. Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova)
26. Centrul Republican pentru copii și tineri Gutta-Club
27. Consiliul National al Tineretului din Moldova
28. Eco-Răzeni
29. Eco-Tiras
30. Fundația Est-Europeană
31. Fundaţia de Investigaţii Sociale si Economice – CASE din Moldova
32. Fundația Soros-Moldova, programul Buna Guvernare
33. Institutul de Dezvoltare Urbană
34. Institutul de Instruire in Dezvoltare „MilleniuM"
35. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul"
36. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)
37. Mişcarea Ecologistă din Moldova
38. ONG "Terra-1530"
39. Organizația Teritorială Ștefan Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova
40. Prietenii Animalelor și ai Naturii
41. Societatea ecologică BIOTICA
42. Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ECOTOX
43. Transparency International Moldova