Legea 45 la 7 ani de la publicare: Retrospectivă și necesitățiLegea Nr. 45 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie a fost publicată la 18 martie 2007 și este în vigoare din septembrie 2008.

Deși de 7 ani, prevederile legale oferă suficiente pârghii pentru protecția victimelor violenței în familie, încă mai există numeroase carențe la nivelul mecanismului de implementare a Legii. Iată doar câteva exemple: actele de violență în familie soldate cu vătămări ușoare sau neînsemnate a sănătății, în continuare sunt pedepsite contravențional, de asemenea, continuă să existe cazuri de refuz în emiterea ordonanței de protecție din parte instanțele de judecată când este invocată violența psihologică, iar agresorii care încalcă ordonanțele de protecție rămân nepedepsiți.

În acest context, Asociația Promo-LEX reamintește și solicită Parlamentului R. Moldova semnarea şi ratificarea Convenției Europene privind Prevenirea și Combaterea Violenței față de femei și violenței domestice (CAHVIO) și aprobarea de către Guvern a proiectului de lege privind modificarea Legii 45 privind violența în familie și altor acte normative şi adoptarea acestuia de către Parlament.

În perioada 18-24 martie 2015, Asociația Promo-LEX va publica o serie de materiale video cu reprezentanți ai autorităților, ai societății civile și organizațiilor internaționale. Discutăm despre principalele lacune și recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal și a mecanismului de implementare a Legii 45, dar și despre  necesitatea armonizării cadrului legal național în domeniu, prin adoptarea pachetului de modificări propuse de către grupul de lucru de pe lângă MMPSF.

IGP: Numărul sesizărilor pe cazuri de violență în familie este în creștere.
Interviu cu Vladimir Cazacov, șef-adjunct Direcția Generală Ordine Publică, Inspectoratul General al Poliției VIDEO AICI.