Lansarea Proiectului “Organizațiile Societății Rurale Civile (OSC) - actori activi în furnizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare”

AO CASMED anunță lansarea proiectului “Organizațiile Societății Rurale Civile (OSC) - actori activi în furnizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare”. Proiectul, lansat la data de 1 august 2014, în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360 și finanțat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), va avea o durată de 36 luni.

Proiectul are ca scop consolidarea rețelei Organizațiilor Societății Civile (OSC) prestatoare de servicii comunitare în partea de nord a Republicii Moldova.
În acest context, proiectul își propune:

- Facilitarea creării parteneriatelor între ONG-urile rurale și Administrația locală și / sau regională în domeniul prestării serviciilor sociale în comunitățile rurale;

-  Consolidarea capacităților și abilităților de lucru ale Organizațiilor Societății Civile din mediul rural;

-  Creșterea vizibilității activității societății civile și sporirea gradului de conștientizare a societății cu privire la problemele persoanelor în etate.

Prin intermediul abilităților dobândite și a instrumentelor dezvoltate, aceste organizații vor fi capabile să reprezinte în mod eficient nevoile comunității, să atragă resurse pentru finanțarea și punerea în aplicare a proiectelor sociale, precum și să inițieze parteneriate cu autoritățile locale întru gestionarea eficientă a resurselor locale.

Acest proiect va permite de asemenea implicarea persoanelor în etate în activitățile de advocacy și colectare de fonduri a ONG-urilor locale din comunitățile lor.

Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).