Masa rotundă: Suport şi mecanisme de combatere a discriminării tinerilor cu dizabilităţi la angajarea în câmpul munciiÎn data de 13 decembrie 2013, Centrul de Reabilitare a Copiilor Surzi din Moldova a găzduit masa rotundă „Suport şi mecanisme de combatere a discriminării tinerilor cu dizabilităţi la angajarea în câmpul muncii”. Factori de decizie, jurişti şi reprezentanţi ai societăţii civile au fost invitaţi să-şi expună punctul de vedere pe marginea acestei probleme actuale. Toţi participanţii mesei rotunde au căzut de acord asupra existenţei fenomenului discriminării categoriei de tineri vizate. Invitaţii au împărtăşit experienţele instituţiilor pe care le reprezintă şi acţiunile concrete care au fost întreprinse pentru diminuarea acestei probleme.

În deschiderea activităţii, Veronica Căpătici, director executiv al Asociaţiei Copiilor Surzi din Moldova (ACSM) a vorbit despre problema discriminării în câmpul muncii a tinerilor cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului, referindu-se la experienţa şi iniţiativele ACSM, precum și la proiectul „Spune NU discriminării”, în cadrul căruia a fost organizată masa rotundă.

„Situaţia angajării persoanelor cu dizabilităţi în câmpul muncii este una foarte complexă. Există o serie de probleme în acest sens care trebuie rezolvate. În primul rând, persoanele cu dizabilităţi trebuie să beneficieze de o pregătire profesională mult mai bună, pentru ca ulterior să poată accesa un spectru mai larg de locuri de muncă. Pe de altă parte, trebuie diversificat genul de activitate al întreprinderilor care angajează persoane cu dizabilităţişi trebuie găsite metode aplicabile de motivare constantă a angajatorilor. Cert este faptul că dacă ar fi respectate cel puţin prevederile legislaţiei naţionale în acest sens, o parte a problemei ar fi deja rezolvată. De asemenea, trebuie menţionat faptul că aceasta este o problemă care nu le priveşte doar pe persoanele cu dizabilităţi, angajatori şi autorităţi. Fiecare membru al societăţii are anumite sarcini în acest sens”, a afirmat Vasile Cuşca, şeful direcţiei Politici de Protecţie Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi la Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Lucia Gavriliţă, membră a Consiliului pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalităţii a făcut o prezentare a activităţii şi atribuţiilor Consiliului. „Trebuie să recunoaştem că sistemul de pregătire pentru incluziunea profesională a persoanelor cu dizabilităţi are foarte multe lacune. Este extrem de important să amintim că odată ce a fost stabilită cota persoanelor cu dizabilităţi printre ceilalţi angajaţi, angajatorii trebuie să respecte această cotă. Absolut toate iniţiativele de combatere a discriminării persoanelor cu dizabilităţi sunt foarte binevenite şi trebuie să lucrăm în continuare la identificarea unei soluţii pe termen lung” a declarat Lucia Gavriliţă.

„Persoanele cu dizabilităţi trebuie să înţeleagă că nu există discriminare care poate fi tolerată sau care este suportabilă. Atunci când presupun că au devenit victime ale discriminării în câmpul muncii, acestea trebuie să se informeze şi să solicite ajutor de la instituţiile competente. În acest sens au fost elaborate ghiduri atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi. În ceea ce-i priveşte pe angajatori, aceştia nu trebuie doar sancţionaţi, ci trebuie şi motivaţi odată ce au angajat persoane cu dizabilităţi. Pentru soluţionarea acestei probleme sunt necesare acţiuni mult mai categorice ale societăţii civile, cu furnizarea de date statistice şi cu implicarea masivă a mass media” a menționat avocata SorinaMacrinici de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.

Olga Mînzatu, specialist la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a vorbit despre serviciile oferite de această instituţie, referindu-se în mod special la protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de muncă şi la asigurarea accesului egal la programele şi serviciile ANOFM.

Ion Bulicanu, reprezentant al Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi, a povestit despre activităţile care au fost organizate în cadrul Centrului, atât pentru persoanele cu dizabilităţi, cât şi pentru angajatori. Persoanelor cu dizabilităţile-a fost oferităconsultanţă, iar angajatorilor le-a fost prezentată o serie de informați idespre responsabilitatea lor socială. Desfășurarea acestor activități a dus la înregistrarea unor cazuri de succes.

PNUD.PNG" alt="disclaimer UE PNUD" width="699" height="128" />

 

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Asociaţia Copiilor Surzi din Moldova

acsm.moldova@gmail.com

(022)281701