Cinci servicii sociale Echipă Mobilă au primit în folosință cîte o mașină din sursele UEDSC00466Astăzi, la Chişinău, cinci mașini destinate serviciilor sociale ”Echipa Mobilă” din raioanele Anenii Noi, Ungheni, Sîngerei, Dubăsari și Fălești au fost oferite în folosință reprezentanților din aceste raioane. Mașinile, în valoare totală de 36630 Euro, au fost procurate din sursele Uniunii Europene cu scopul de a susține activitatea Echipelor Mobile, constituite recent în cele cinci raioane. Cheile pentru mașini au fost înmînate de Excelența sa Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova Pirkka Tapiola.

Evenimentul este organizat de Asociația Keystone Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”, implementat cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Proiectul, în valoare de 273436 Euro, prevede dezvoltarea serviciului social Echipă Mobilă în cinci raioane din țară: Sîngerei, Făleşti, Ungheni, Anenii Noi şi Dubăsari, precum și realizarea acţiunilor menite să schimbe atitudinea societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi şi să promoveze drepturile acestora.

"În cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană, autoritățile locale din 5 raioane vor primi asistență și suport în dezvoltarea serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilități. Astăzi le transmitem în folosință aceste mașini pentru a sprijini activitatea Echipelor mobile, iar la sfîrșitul proiectului mașinile vor trece în proprietatea autorităților locale.", a declarat Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova Pirkka Tapiola.

DSC00501Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, prezentă la eveniment, a declarat că, consolidarea capacităților serviciilor sociale este o sarcină comună a MMPSF, Ministerului de Finanțe și autorităților locale. De capacitatea lor depinde calitatea serviciilor sociale, dedicate cetățenilor care merită ajutați, vizitați, consiliați, mai ales cînd este vorba de copii.

„125 de copii cu dizabilități vor beneficia de suportul acordat de cele cinci Echipe Mobile. Datorită mașinilor procurate cu suportul Uniunii Europene, specialiștii din Echipele Mobile vor avea posibilitatea să se deplaseze mai frecvent și mai operativ la domiciliul beneficiarilor pentru a le oferi asistență”, a declarat, la rîndul său, dna Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova.

Echipa Mobilă este un serviciu care oferă asistență socială la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor din localităţi izolate, cu acces limitat la servicii specializate. Serviciile prestate de Echipa Mobilă variază în funcţie de nevoile beneficiarilor și pot include: asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, asistenţă logopedică), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc. În acest fel, Echipa Mobilă contribuie la depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării lor, facilitarea integrării sociale a acestora, asigurarea accesului lor la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate.

Proiectul „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi” este implementat în cadrul Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova” derulat de către Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Open Society Foundations / Mental Health Initiatives și Fundația Soros-Moldova.