În premieră pentru Moldova un caz de violență în familie va fi examiat de CEDAW

Recent Comitetul privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW)¹ a comunicat Guvernului de la Chișinău cauza R.L. vs. R.Moldova (expediată în 2011, înregistrată la 14 noiembrie 2012). Reclamanta, R.L. victimă a violenţei în familie, pretinde complicitatea Statului la maltratarea sa și discriminarea ei în bază de gen în a beneficia de protecţia legii.

Acesta este primul caz de violenţă în familie, comunicat de către Comitetul CEDAW Guvernului Republicii Moldova.

Potrivit declarațiilor R.L., aceasta a fost bătută sistematic de către soț. Acesta era agresiv atît față de reclamantă, cât și față de copii minori. Deși numeroasele certuri se soldau cu chemarea poliției, după revenirea soțului de la secție, acesta devenea mai agresiv.

R.L. a decis să divorțeze pentru că violența a devenit insuportabilă. Locul de trai al copiilor a fost determinat la reclamantă, însă oricum foștii soți au fost nevoiți să locuiască în acelaşi apartament. Comportamentul agresiv al fostului soț nu a încetat nici după divorț, mai mult, acesta continua să o insulte și să aplice forța fizică. Plîngerile depuse la poliție nu s-au soldat cu vreun răspuns în favoarea victimei, dimpotrivă, aceștia întocmeau procese verbale administrative, aplicându-i amenzi tot reclamantei. Mai mult, organele poliției, fiind supărați pe R.L. pe motiv că aceasta depunea des plîngeri, au luat-o la evidența poliției ca fiind scandalagiu familiar pentru petrecerea lucrului profilactic. Toate materialele administrative, precum și răspunsurile poliției de sector ignorau de fapt situația reală, și anume, că aveau loc acte de violență în familie în care suferea R.L.

În cele din urmă reclamanta a fost nevoită să părăsească propria locuință. Numeroasele plângeri depuse la poliţie și la procuratură nu i-au oferit R.L. protecţia necesară, iar ordonanţa de protecţie emisă de instanţa de judecată prin care agresorul a fost obligat să părăsească domiciliul comun, nu a fost executată.

Guvernul Republicii Moldova este invitat să-şi prezinte observaţiile pe marginea acestui caz în termen de șase luni de la comunicare.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Carolina Bondarciuc, Ofiţer de presă,
Tel: (22) 45-00-24, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md

¹Comitetul CEDAW activează în baza Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor, un tratat international adoptat în 1979 de către Adunara Generală a Națiunilor Unite. Tratatul a fost ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 87-XII  la 28 aprilie 1994.