Monitorii Promo-LEX au parte de instruire continuă cadrul Misiunii Civice de Monitorizare a implementării Reformei în Sectorul Justiției în Republica MoldovaÎn perioada 22-23 iunie, 2013 a avut loc cel de-al treilea training de instruire a Monitorilor din cadrul Misiunii Civice de Monitorizare a implementării Reformei în Sectorul Justiției în Republica Moldova.

Prima sesiune de instruire a fost dedicată evaluării activității rețelei de monitori din ultimele luni, au fost trecute în revistă performanțele obținute, evaluate dificultățile cu care s-au confruntat monitorii,precum și propuse soluții pentru îmbunătățirea activității Misiunii de Monitorizare.

De asemenea, a continuat aprofundarea cunoștințelor în materie de monitorizare a ședințelor de judecată prin prisma experienței deja acumulate. Reamintim că una din componentele monitorizării se axează pe monitorizarea şedinţelor de judecată la nivel național. Astfel au fost purtate discuții asupra procesului și chestionarelor de monitorizare ca parte importantă a acestui proces. Monitorii au fost instruiţi să fie mai insistenţi în a obţine chestionare completate de către participanţii la şedinţele de judecată, pentru a avea o imagine mult mai amplă despre percepţia justiţiabililor despre procesul de justiţie.

Trainingul a inclus și discuții pe marginea monitorizării implementării activităţilor specifice ale Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției. Astfel, monitorii au fost instruiţi cum să completeze chestionarele privind realizarea acţiunilor scadente în trimestrul II a anului 2013. La fel în cadrul unei sesiuni s-a atras atenţia la progresele reformei în sectorul justiţiei la general şi în particular în anumite raioane. Conform metodologiei de monitorizare, experții au elaborat un chestionar în baza căruia urmează a fi evaluate rezultatele atinse în cadrul procesului de reformă a sectorului de justiţie. La finalul seminarului, monitorii au completat chestionarul respectiv în acest fel fiind posibilă aprecierea rezultatelor reformei de către acest grup distinct. Rezultatele chestionării pe toate categoriile de intervievaţi vor fi prezentate în cadrul următorului raport întocmit de asociaţie.  

În ansamblu, pe parcursul a două zile, monitorii au fost instruiți asupra instrumentelor de monitorizare, aplicarea lor în teren, raportarea şi comunicarea internă  în cadrul rețelei.  

Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului „Sporirea responsabilității Guvernului prin monitorizarea reformei în sectorul justiţiei”, proiect implementat de către Asociația Promo-LEX și Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă și finanţat de Uniunea Europeană. Scopul trainingului a fost de a dezvolta capacitățile societății civile de a monitoriza Reforma în Sectorul Justiției și de a spori interesul public faţă de reforma dată.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Carolina Bondarciuc, Ofiţer de presă,
Tel: (22) 45-00-24, GSM: 069637849, e-mail: pr@promolex.md