A P E L privind revizuirea unor acte adoptate de către Parlamentul R.Moldova la 3 mai 2013

A P E L
privind revizuirea unor acte adoptate de către Parlamentul R.Moldova la 3 mai 2013,
prin care sunt compromise eforturile de reformare a sectorului de justiţie

Chișinău, 7 mai 2013

Dlui Nicolae Timofti, Preşedinte al Republicii Moldova
Fracțiunilor Parlamentare și deputaților neafiliați

Organizaţiile semnatare îşi manifestă îngrijorarea şi condamnă ferm viteza nejustificată şi lipsa de transparenţă şi de consultare cu societatea  cu care Parlamentul adoptă hotărâri şi legi, ce afectează negativ statul de drept şi compromit efortul de Reformare a Sectorului Justiţiei, demarat prin Strategia aprobată de către Parlament prin legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011.

În ultima perioada de timp, organizaţii ale societăţii civile au reacţionat prin numeroase apeluri şi declaraţii, arătându-se îngrijorate de unele tendinţe negative, ce ar risca compromiterea instituţiilor democratice şi a reformelor din sectorul justiţiei. Cu regret, îngrijorările societăţii civile au fost ignorate, iar organizaţiile semnatare nu au fost consultate nici cu ocazia adoptării pachetului de acte legislative din 3 mai 2013, fiind ignorate principiile elementare de transparenţă a procesului de adoptare a actelor legislative. Acţiunile menţionate nu se inscriu şi direct contravin angajamentelor asumate în Programul de Guvernare: 2011-14.

Semnatarii Apelului atrag atenţia asupra faptului că statutul CNA a fost revizuit în conformitate cu punctele 2.1.2 „Revizuirea statutului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, acest proces fiind unul de durată, însoţit de multiple dezbateri publice, rezultat al unor studii şi analize profunde pe parcursul anilor 2010-12 soldat cu adoptarea Strategiei de Consolidare a CNA, modificărilor în legea cu privire la CNA şi acţiunilor de consolidare a CNA. Contrar eforturilor depuse, prin modificările legislative din 3 mai 2013, au fost operate schimbări principiale care diminuează din independenţa CNA.

Concomitent, atenţionăm că potrivit direcţiei strategice 2.2 „Consolidarea profesionalismului şi a independenţei Procuraturii” erau planificate un şir de acţiuni pentru depolitizarea, promovarea autonomiei şi independenței instituţionale, consolidarea eficienţei şi transparenţei în activitatea Procuraturii. Constatăm că organizarea unui concurs public de selecţie a candidatului la funcţia de Procuror General, selectarea unui candidat în rezultatul concursului fără a propune candidatura acestuia Parlamentului, propunerea şi numirea în funcţie a unui alt candidat, iar în cele din urmă „revizuirea” votului şi abrogarea hotărârii de numire în funcţie a Procurorului General, care a depus jurământ şi a intrat în exerciţiul funcţiei, indică direct asupra dependenţei instituţiei procuraturii de Parlament şi implicit asupra dependenţei acesteia de conjunctura politică existentă în stat.

În același context, potrivit direcţiei strategice 6.1 „Consolidarea rolului Curţii Constituţionale”, pe parcursul anilor 2013-2016 era planificată o reformă comprehensivă a Curţii Constituţionale. În final, erau așteptate modificări în Constituţie şi în legislaţia naţională, care ar consolida rolul acestei instituţii. Astfel, considerăm că aprobarea modificărilor prin care mandatul oricărui judecător al Curţii Constituţionale poate fi ridicat fără vreo justificare raţională de către Parlament este vădit anticonstituţional. Mai mult, aceasta afectează grav principiul separaţiei puterilor în stat, al cărui garant este Curtea Constituţională.

În contextul celor expuse, semnatarii fac apel către Preşedintele țării:

 

  • De a nu promulga actele normative votate de către Parlament la 3 mai 2013, în speţă modificările cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
  • De a convoca de urgenţă în şedinţă extraordinară Consiliul Naţional pentru Reforma organelor de ocrotire a normelor de drept pentru a supune dezbaterilor publice funcţionarea CNA, a Procuraturii Generale şi a Curţii Constituţionale şi formularea propunerilor vizând perfecţionarea amendamentelor votate la 3 mai 2013 cu referire la instituţiile de drept menționate.

 

Totodată, semnatarii fac apel către toți deputații Parlamentului R.Moldova pentru :

 

  • Publicarea (pe pagina web a Parlamentului) proiectelor votate la 3 mai 2013, pentru a lua cunoştinţă cu aceste proiecte de acte normative. Considerăm că este inadmisibil faptul studierii textului actelor normative respective doar după ce a fost publicat în Monitorul Oficial, deoarece acesta trebuia plasat din timp pe pagina web a Parlamentului;
  • Respingerea în lectura a doua a tuturor actelor normative ce vizează reformarea instituţiilor de drept, în speţă Curtea Constituţională,
  • Operarea modificării actelor normative numai în condiţii ce respectă cu stricteţe principiul transparenţei decizionale (dezbaterea publică a tuturor proiectelor de acte normative importante, în special celor legate de reforma sectorului justiţiei);
  • Operarea modificărilor actelor normative legate de reforma sectorului justiţiei numai dacă au fost iniţial operate modificări la Legea nr.231 din 25.11.2011, prin care a fost aprobată Strategia de reformă în sectorul justiţiei.

 

Semnatari:

Pavel Postica,
Promo-LEX

Olesea Stamate
AGER

Valeriu Prohniţchi
Expert-Grup

Ludmila Popovici
RCTV Memoria

Nadia Hriptievschi
Centrul de Resurse Juridice

Eduard Mihalaş
CNTM

Serghei Ostaf
CReDO

Veaceslav Ţurcan
Ambasada Drepturilor Omului

Vitalie Zamă
Juriştii pentru Drepturile Omului
 

Apelul este deschis pentru semnare de catre alte organizatii.
Pentru detalii, Vă rugăm contactaţi: Iulia Munteanu 022450024