OPINIA cu caracter INFORMATIV a Asociației Promo-LEX asupra Legii nr.94 „privind modificarea şi completarea unor acte legislative” din 19 aprilie 2013OPINIA cu caracter INFORMATIV a Asociației Promo-LEX
asupra Legii nr.94 „privind modificarea şi completarea unor acte legislative” din 19 aprilie 2013 prin care a fost modificat sistemul electoral din Moldova (sistemul mixt)

Opinia a fost prezentată în cadrul dezbaterilor publice organizate de către Comisia parlamentară specială la 29 aprilie 2013

 

Asociaţia Promo-LEX, a examinat textul Legii nr.94 „privind modificarea şi completarea unor acte legislative” din 19 aprilie 2013 şi expune opinia asupra acesteia. Prin urmare, în continuare ne vom referi în particular doar la obiecţiile principiale vis-a-vis de conţinutul Legii, precum şi după caz ne vom expune la anumite propuneri de îmbunătăţire a acesteia.

Asociaţia Promo-LEX, reiterează îngrijorările fundamentale (http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&&item=1199) legate de operativitatea şi graba în care modificările respective au fost adoptate, fapt care poate afecta în primul rând credibilitatea populaţiei faţă de procesul electoral şi alegeri în general. În acest sens, Promo-LEX a sesizat si partenerii internaţionali (http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&item=1210) cu privire la îngrijorările sale. Menţionăm în context, că populaţia ţării și alegătorii trebuie informaţi privind modificările operate la sistemul electoral, ori practica ne demonstrează că modificări simple, spre exemplu retragerea draperiilor de la intrarea în cabinele de vot, au stârnit discuții contradictorii în societate. În context, schimbarea radicală în doar 4 zile a sistemului electoral, fără organizarea unor dezbateri publice, inevitabil trezește suspiciunea sau revolta unor actori sau grupuri de alegători.

Deficienţa principală a legii ţine de necorespunderea acesteia cu principiul egalităţii votului. Promo-LEX consideră că interdicţia expresă de a deschide circumscripţii uninominale pentru cei peste 500000 alegători ce se află peste hotarele ţării (în acelaşi timp incluşi în listele electorale) sunt discriminați, fiind afectați direct şi în condiţii inegale comparativ cu alegătorii care se află pe teritoriul ţării. Respectiv, ținând cont de numărul alegătorilor aflaţi permanent peste hotarele ţării, în vederea evitării declarării neconstituţionalităţii legii respective este necesar de a exclude interdicţia deschiderii circumscripţiilor electorale uninominale peste hotarele ţării. În context, Promo-LEX consideră că trebuie create cel puţin trei circumscripţii zonale electorale pentru secţiile de votare de peste hotare: A). Europa, inclusiv statele Uniunii Europene; B). statele CSI; C). țările din Asia, Australia, America de Nord și de Sud.

Promo-LEX mai consideră că egalitatea votului va fi afectată în cazul în care nu vor fi deschise circumscripţii electorale uninominale pentru alegătorii din unitatea administrativ teritorială de nivelul II – regiunea transnistreană. Suntem siguri de faptul că există suficiente prevederi ce permit atât crearea circumscripţiilor electorale pentru această regiune, cât şi crearea organelor electorale, deoarece inexistenţa propunerilor din partea administraţiei publice locale pentru organele electorale poate fi suplinită din rezerva funcţionarilor electorali. Probleme pot apărea la momentul deschiderii secţiilor de votare, însă şi în această situaţie poate fi soluţionată prin deschiderea secţiilor de votare în localităţile controlate de autorităţile constituţionale. O altă problemă legată de participarea alegătorilor pentru a putea valida rezultatele alegerilor poate fi soluţionată prin micşorarea/excluderea pragului electoral pentru alegerile repetate. În cea mai gravă situaţie, locurile destinate deputaţilor din circumscripţiile regiunii transnistrene pot rămâne neacoperite, fiind însă asigurată deplin egalitatea votului pentru toţi alegătorii.

Textul integral îl găsiți pe pagina promolex.md