Schimbarea paradigmei în Republica Moldova – implementarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Identificarea problemelor ce vizează incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova și căile de soluţionare ale acestora este subiectul abordat în cadrul unei mese rotunde regionale, care s-a desfășurat astăzi la Chișinău. Masa rotundă cu genericul ”Schimbarea paradigmei în Republica Moldova - implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” a fost organizată de Cancelaria de Stat din Republica Moldova în parteneriat cu Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA), Ambasada Franţei în Moldova şi reprezentanţa UNICEF în Moldova. Anterior, mese rotunde similare au fost organizate în regiunile Nord și Sud ale țării.

Scopul acestui eveniment este de a contribui la implementarea prevederilor Convenției și, implicit, la asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

La masa rotundă au participat reprezentanți ai administraţiei publice locale din 14 raioane din zona de centru a țării, precum şi din Municipiul Chişinău: şefii Secţiilor/Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, şefii Direcţiilor de Învăţămînt, şefii Centrelor Medicilor de Familie Raionale și reprezentanţi ai societăţii civile.

În cadrul evenimentului a fost discutat conținutul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități din perspectiva asumării de responsabilități și implicării mai active a administrației publice locale în implementarea acesteia. Totodată, au fost identificate modalitățile de transpunere în viață a articolelor Convenției și barierile întîmpinate de către APL în acest proces.

Participanţii la Masa Rotundă au lucrat în trei ateliere moderate de către specialiştii KHSIMA. În cadrul acestor ateliere au fost discutate drepturile persoanelor cu dizabilități la viață independentă și incluziune în societate ( Articolul 19 din Convenție); la sănătate și servicii sociale (Articolul 20) și la educație (Articolul 24). Menționînd barierile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în accesarea acestor drepturi, participanții la ateliere au venit cu un șir de recomandări în vederea îmbunătățirii condițiilor pentru incluziunea lor în servicii, comunitate și societate.

În rezultatul acestor întruniri, administrația publică locală va fi încurajată să elaboreze și să implementeze planuri de acțiuni în vederea realizării prevederilor Convenției ONU în practică..

Keystone Human Services International Moldova Association contribuie la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora, prin intermediul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”. Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova.