Autorităţile locale şi centrale, precum şi partenerii de dezvoltare, s-au întrunit la Prima Conferinţă Naţională în Domeniul Cooperării Intercomunitare05.06.2012

Peste 100 de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi centrale, precum şi ai partenerilor de dezvoltare, ONG-urilor, s-au întrunit la 5-6 iunie 2012 la Prima Conferinţă Naţională în Domeniul Cooperării Intercomunitare. Evenimentul a subliniat importanţa tot mai crescândă a parteneriatelor dintre comunităţi şi a prestării de servicii publice la nivel regional. Aceasta duce la creşterea calităţii, la optimizarea costurilor întreprinderilor care prestează servicii precum apă şi canalizare, gestionare a deşeurilor, şi implicit, la scăderea tarifelor suportate de cetăţeni.

Pentru a încuraja cooperarea dintre comunităţi, e nevoie de a dezvolta şi de a actualiza cadrul legal. În acelaşi timp, trebuie promovată asocierea voluntară a unităţilor administrativ-teritoriale interesate de prestarea în comun a serviciilor publice. La aceste concluzii au ajuns participanţii la Prima Conferinţă Naţională în Domeniul Cooperării Intercomunitare.

"Agenda de lucru a Guvernului şi a partenerilor de dezvoltare s-a axat pe optimizarea calităţii serviciilor publice, mai ales în domeniul aprovizionării cu apă, canalizării, salubrizării, infrastructurii, şi multe altele. Astfel sunt asigurate drepturile socio-economice elementare ale omului la o viaţă decentă. Cooperarea interocomunitară este un instrument excelent pentru a spori calitatea serviciilor. E mai uşor de cooperat, decât de lucrat în mod dispersat.", a subliniat prim-ministrul Vlad Filat, la inaugurarea evenimentului.

Evenimentul din 5-6 iunie curent reprezintă o reconfirmare a interesului reprezentanţilor guvernamentali, precum şi a partenerilor de dezvoltare, de a acorda asistenţă autorităţilor locale pentru consolidarea capacităţilor şi prestarea serviciilor de o mai bună calitate cetăţenilor.

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel Răducan, s-a referit totodată la oportunităţile pentru dezvoltare regională pe care le oferă cooperarea intercomunitară: „Cooperarea intercomunitară va asigura dezvoltarea echilibrată a regiunilor şi va îmbunătăţi calitatea serviciilor de utilitate publică, iar promovarea acestora din perspectivă regională va eficientiza utilizarea resurselor şi va dezvolta propuneri pentru modernizarea prestării serviciilor.”

Totodată, vicepreşedintele Comisiei parlamentare administraţie publică şi dezvoltare regională, Iurie Ţap, a accentuat: "Conferinţa de astăzi este un pas concret pentru realizarea Strategiei Naţionale de Descentralizare, aprobată la 5 aprilie curent. Putem obţine schimbări în bine doar dacă cooperăm. Cooperarea intercomunitară vine să compenseze deficienţele cu care ne confruntăm, precum lipsa de fonduri, de personal. Asta ne ajută să creăm un sistem de prestare a serviciilor publice la nivelul de calitate pe care şi-l doreşte cetăţeanul."
Preşedintele Delegaţiei Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale a Consiliului Europei, Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni, a afirmat: "Formula de cooperare intercomunitară este una din cele mai răspândite forme de cooperare la nivel european. Analiza experienţei internaţionale ne permite să confirmăm că doar astfel vom putea oferi servicii publice de eficienţă maximă şi atenua discrepanţele dintre regiuni, mai ales în contextul reformei descentralizării." Alexandru Ambros este şi vicepreşedintele Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM).

La conferinţă au fost prezentate studii de caz concrete ale unor comunităţi care au reuşit să coopereze pentru a optimiza serviciile publice. Unul dintre ele este extinderea managementului integrat de colectare şi stocare a deşeurilor solide din oraşul Şoldăneşti în şapte localităţi rurale din raioanele Şoldăneşti şi Rezina. Participanţii au insistat pe modele de business ale cooperării intercomunitare.

De asemenea, donatorii şi-au expus viziunile, perspectivele, studiile, dar şi un ghid în domeniul cooperării intercomunitare. Astfel, disponibilitatea de a susţine iniţiativele în domeniul cooperării intercomunitare a fost exprimată de: Kaarina Immonen, Coordonator Rezident al ONU; Ulvi Akhundlu, şeful oficiul Consiliului Europei în RM; Marian Szymanowicz, consultant superior GIZ; Jeff Bryan, director adjunct al USAID.

Conferinţa Naţională în Domeniul Cooperării Intercomunitare este organizată de Cancelaria de Stat, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Evenimentul se desfăşoară cu sprijinul Proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Programului Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată, implementat cu susţinerea PNUD, UN Women şi sprijinul financiar al Guvernului Suediei, şi Proiectului Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova.