9 mai: Primaria Chisinau submina libertatea intrunirilor

AMNESTY INTERNATIONAL MOLDOVA
COMUNICAT DE PRESA
Nr. 67/07 din 09 mai 2007
Document public

Marti, 8 mai, organizatia de aparare a drepturilor omului Amnesty International Moldova a receptionat dispozitia Primariei Chisinau privind refuzul de a desfasura o actiune publica de Ziua Victoriei, 9 mai. Membrii organizatiei au planificat desfasurarea actiunii publice de colectare a semnaturilor in sustinerea femeilor, care au suferit in urma conflictelor armate, si de felicitare cu ocazia sarbatorii a veteranilor celui de-al Doilea razboi mondial.

"Libertatea intrunirilor, impreuna cu libertatea asocierilor este o garantie importanta a dezvoltarii si existentei societatii civile. Anume aceste libertati permit inclusiv exprimarea dezacordului in comun si in mod public, atragerea atentiei la abuzurile comise si combaterea acestora. Interdictii asupra desfasurarii intrunirilor sunt drept niste masuri represive, menite sa submineze societatea civila in tara, descurajarea exprimarii active a pozitiei civice", - a declarat Evghenii Golosceapov, director executiv Amnesty International Moldova.

"Multi din membrii Amnesty, care nemijlocit au pregatit actiunea, au ramas dezamagiti si profund nedumeriti in privinta dispozitiei Primariei de a interzice actiunea din 9 mai. In Moldova sunt multi oameni, carora le sunt aproape idealurile valorile drepturilor omului, si ei din toata inima incearca sa acorde un ajutor celor viata carora se afla in pericol, care sunt torturati, violati si agresati. Lipsirea acestor oameni de posibilitatea in Ziua Victoriei sa sustina victimele conflictelor armate contemporane inseamna subminarea increderii in asemenea valori precum sunt compatimirea, solidaritate si ajutor reciproc", - a declarat Veaceslav Balan, coordonator mobilizare si campanii Amnesty International Moldova.

Amnesty International Moldova este extrem surprinsa si indignata atit de decizia autoritatilor municipale, cit si de procesul adoptarii acesteia:

1) Primaria Chisinau nu a informat Amnesty International Moldova despre data si timpul examinarii avizului prealabil privind desfasurarea actiunii publice din 9 mai, astfel incalcind al.(3) art.12 Legii RM "Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor";

2) Primaria Chisinau nu a oferit nici o varianta alternativa privind timpul si locul desfasurarii actiunii publice, astfel incalcind prevederile al.(4) art.12 Legii RM "Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor";

3) Primaria Chisinau a motivat interdictia desfasurarii actiunii publice din 9 mai facind referinta doar la faptul ca Primaria Chisinau, in comun cu Guvernul, Parlamentul si Presedintia, desfasoara de 9 mai activitati, consacrate Zilei Victoriei. Legea RM"Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor" insa nu interzice desfasurarea actiunilor publice in zile de sarbatori nationale sau locale, precum si in locuri de activitati culturale in masa, prilejuite unor asemenea sarbatori.

Amnesty International Moldova considera ca Primaria incalca Legea RM "Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor", art.40 "Libertatea intrunirilor" din Constitutia RM si art.11 "Libertatea intrunirilor si asocierilor" din Conventia europeana a drepturilor omului. Organizatia va insista asupra recunoasterii dispozitiei Primariei drept ilegala pe cale judiciara si in zilele apropiate va depune o actiune impotriva Primariei Chisinau la Curtea de Apel Chisinau. Membrii organizatiei, la rindul lor, intentioneaza sa depuna actiuni privind recuperarea daunelor morale in legatura cu imposibilitatea in aceasta zi marcanta desfasurarii unei actiuni planificate in mod anticipat de sustinere a femeilor, care au suferit in cadrul conflictelor armate, si felicitarii in comun a veteranilor.

Experienta proceselor judiciare impotriva Primariei Chisinau demonstreaza ca instantele judecatoresti in multe cazuri recunosc drept ilegale interdictiile Primariei asupra desfasurarii actiunilor publice. Insa aceste hotariri judecatoresti, dupa cum ne demonstreaza practica, nu au efecte asupra autoritati municipale si nu au drept efect prevenirea incalcarilor ulterioare a libertatii intrunirilor.

"Autoritatile municipale nu pentru prima data demonstreaza un dezrespect vadit fata de libertatea intrunirilor. Multe interdictii asupra desfasurarii actiunilor publice, despre care cunoastem, sunt vadit nefondate, ilegale si artificiale. Amnesty International Moldova considera ca principalele incalcari ale libertatii intrunirilor au loc din cauza imperfectiunii Legii RM "Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor", precum si din cauza practicii vicioase de aplicare a acestei legi", - a declarat Veaceslav Turcan, coordonatorul programului "Avocatii si drepturile omului" Amnesty International Moldova.

In acest context Amnesty International Moldova cheama:

1) Parlamentul RM:
a. Sa aduca Legea RM "Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor" in conformitate cu standardele Conventiei europene a drepturilor omului, dupa cum este prevazut de p.10 al Planului de actiuni Moldova-UE;
b. Sa efectueze modificarea Legii RM "Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor" in regim de consultatii intense cu organizatiile obstesti si interguvernamentale de nivel national si international;

2) Avocatii parlamentari:
a. Sa ia o atitudine fata de respectarea libertatii intrunirilor in Moldova;
b. Sa se implice in lucrul de aducere a Legii RM "Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor" in conformitate cu standardele Conventiei europene a drepturilor omului;
c. Sa realizeze activitati educative cu colaboratorii Primariei Chisinau si ai altor autoritati publice, in caz de necesitate, in vederea prevenirii incalcarii libertatii intrunirilor in viitor;

3) Organizatiile obstesti:
a. Sa desfasoare dezbateri publice a problemei respectarii libertatii intrunirilor in Moldova;
b. Sa se implice in lucrul de aducere a Legii RM "Privind organizarea si desfasurarea intrunirilor" in conformitate cu standardele Conventiei europene a drepturilor omului.

Informatii suplimentare

Interdictia asupra desfasurarii de catre Amnesty International Moldova a actiunii publice din 9 mai este nici pe departe primul caz, cind autoritatile municipale limiteaza libertatea intrunirilor:

  • Pe 30 august 2006 politia municipala Chisinau a retinut in timpul unei demonstratii noua membri ai asociatiei obstesti "Hyde Park" ignorind faptul ca organizatorii au avut la dispozitie autorizatia din partea autoritatilor judecatoresti pentru desfasurarea acestei activitati. Autoritatile municipale la fel au interzis membrilor "Hyde Park" desfasurarea actiunilor la multe alte ocazii;

  • Pe 4 octombrie 2006 Primaria Chisinau a interzis Amnesty International Moldova desfasurarea pichetarii ambasadelor Belarusiei si SUA in Ziua internationala de combatere a pedepsei cu moarte, 10 octombrie 2006. Curtea Suprema de Justitie pe data de 15 noiembrie 2006 a recunoscut aceasta decizie a Primariei drept ilegala;

  • Pe 9 octombrie 2006 Primaria Chisinau a refuzat sa examineze avizul prealabil al Amnesty International Moldova privind desfasurarea actiunii publice pe 14 octombrie 2006. Curtea Suprema de Justitie pe data de 13 decembrie 2006 a recunoscut aceasta decizie a Primariei drept ilegala;

  • Timp de citiva ani Primaria Chisinau interzice asociatiei obstesti "GenderDoc-M", care apara drepturile LGBT, realizarea activitatilor obstesti in capitala.

Extras din Legea RM cu privire la organizarea si desfasurarea intrunirilor ?560-XII din 21.07.1995

Articolul 6. Conditiile intrunirilor
(1) Intrunirile trebuie sa se desfasoare in mod pasnic, fara nici un fel de arme, fiind asigurata protectia participantilor si a mediului inconjurator,fara sa impiedice folosirea normala a drumurilor publice, circulatia rutiera, functionarea unitatilor economice, fara a degenera in actiuni violente care ar pune in primejdie ordinea publica integritatea corporala si viata persoanelor, bunurile lor.
(2) Se interzice implicarea elevilor de catre cadrele didactice sau alte persoane incadrate in institutiile scolare in desfasurarea intrunirilor neautorizate.

Articolul 7. Sistarea intrunirilor
Se sisteaza intrunirile la care se constata fapte sau actiuni de:
a) contestare sau defaimare a statului si poporului;
b) indemn la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala sau religioasa;
c) incitare la discriminare, la separatism teritorial, la violenta publica;
d) atentare la regimul constitutional.

Articolul 12. Termenele si modul de examinare a declaratiei prealabile
(3) Organizatorul intrunirii este in drept sa participe la examinarea declaratiei prealabile, iar primaria trebuie sa-l incunostinteze asupra datei si orei examinarii.
(4) Daca la examinarea declaratiei prealabile se constata ca exista circumstante care nu permit desfasurarea intrunirii in forma, timpul si locul indicat in declaratia prealabila, propuneri referitoare la o alta forma, un alt timp si un alt loc al intrunirii se fac si se examineaza doar cu participarea organizatorului intrunirii si factorilor de decizie din organul de politie.

Textul deplin al Legii poate fi gasit la urmatoarele adrese:
http://justice.md/lex/document_rom.php?id=82F6461F:471B4C5C - in limba romana;
http://justice.md/lex/document_rus.php?id=72ADAA33:A308648D - in limba rusa.
****************************************
Pentru informatii suplimentare Va rugam sa Va adresati in Chisinau, Moldova:
Evghenii Golosceapov (??????? ?????????), Director Executiv "Amnesty International Moldova", tel. mob.: (+373) 693-237-01.
Veaceslav Turcan (???????? ??????), coordonatorul Programului "Avocatii si drepturile omului", Amnesty International Moldova, mob.: (+373) 69-12-60-12.
Veaceslav Balan (???????? ?????), Coordonatorul voluntarilor si campaniilor Amnesty International Moldova, mob.: (+373) 69-578-378.
Cu Amnesty International Moldova" puteti lua legatura la urmatoarea adresa electronica info@amnesty.md sau pe adresa postala: c/p 209, MD-2012, Chisinau, Moldova, tel. +(373-22) 27-41-22, fax: +(373-22) 277-034.
Amnesty International" a aparut in 1961 in Marea Britanie, la moment numarul membrilor sai se estimeaza la 1.800.000 de persoane in 150 tari si teritorii ale lumii. Ea detine statutul oficial de consultant pe drepturile omului de pe linga ONU si Consiliul Europei. In 1977 Amnesty International" a fost premiata cu Premiul Nobel pentru pace, iar in 1978 - Premiul ONU in sfera drepturilor omului. Amnesty International Moldova" a fost fondata in 1993.
Scopul Amnesty International Moldova" - sa contribuie la crearea lumii, in care fiecare persoana beneficiaza de drepturile sale, consolidate in Declaratia Fundamentala a Drepturilor Omului si alte standarde internationale in domeniul drepturilor omului.
Pentru atingerea scopului propus, Amnesty International Moldova" are sarcina de a intreprinde actiuni, orientate spre preintimpinarea si incetarea gravelor incalcari asupra inalienabilitatii fizice si psihice, asupra libertatii constiintei si liberei exprimari, la libertatea fata de discriminare in cadrul activitatii de promovare a drepturilor omului.