Expoziţie foto „Grupurile vulnerabile în contextul reformei de descentralizare: Romii”Chişinău, 21 iulie 2011 –Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) în parteneriat cu Centrul Naţional al Romilor lansează expoziţia fotografică Grupurile vulnerabile în contextul descentralizării: Romii”. Expoziţia va fi vernisată în oraşul Hâncești în holul Palatului de Cultură şi elucidează în imagini problemele şi nevoile grupurilor de romi din mai multe localităţi rurale ale Moldovei la care reforma de descentralizare trebuie să răspundă.

Romii din Moldova reprezintă unul dintre grupurile cele mai vulnerabile ale populaţiei. Numărul romilor în Moldova, conform diferitor studii oficiale, variază între 12.000 şi 20.000.

Romii sunt adesea discriminaţi şi se confruntă cu multiple bariere în ceea ce priveşte incluziunea socială, angajarea în câmpul muncii, educaţia şi asistenţa medicală. Rata şomajului în rândul romilor este cu 50 la sută mai înaltă, comparativ cu majoritatea populaţiei. Femeile de etnie romă sunt expuse unor riscuri mai mari de excludere socială şi sărăcie, comparativ cu bărbaţii din comunitatea lor şi cu majoritatea femeilor reprezentante ale altor etnii. Fiecare al cincilea rom nu poate scrie şi citi, trei din zece persoane de etnie romă au doar studii primare. La nivel local romii se confruntă cu un acces limitat la serviciile de bază. Reprezentarea romilor în autorităţile administraţiei publice rămâne nesemnificativă, limitând astfel participarea lor la luarea deciziilor la nivel local.

Expoziţia prezintă doar câteva secvenţe din realitatea grupurilor rome şi ne determină să reacţionăm prompt, prin politici şi acţiuni adecvate, inclusiv în contextul descentralizării. Beneficiile descentralizării trebuie să schimbe spre bine viaţa tuturor oamenilor, inclusiv cea a romilor. Prin urmare, PCDLI abordează dezvoltarea locală prin prisma drepturilor omului şi egalităţii de gen, ceea ce presupune participare, transparenţă, responsabilizare, nediscriminare şi asigurarea participării în egală măsură a femeilor şi bărbaţilor la procesele de dezvoltare locală la nivel politic, economic şi social.

PCDLI este programul Guvernului Republicii Moldova, al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi al Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. PCDLI acordă susţinere Guvernului Republicii Moldova pentru implementarea reformei de descentralizare care doreşte să îmbunătăţească bunăstarea populaţiei şi a persoanelor vulnerabile în special.

Expoziţia fotografică „Grupurile vulnerabile în contextul reformei de descentralizare: Romii” se va desfăşura pe parcursul perioadei 22 iulie – 20 august 2011 în incinta Palatului de Cultură din oraşul Hâncești. PCDLI îşi exprimă recunoştinţa faţă de persoanele care au contribuit la realizarea acestei expoziţii: Tudor Plăcintă, Şeful Secţiei Raionale Cultură, or. Hâncești, Valeriu Vlas, Director Palatului de Cultură, or. Hâncești, Bogdan Elena, mediator comunitar, or. Hâncești şi mulţi alţii.

Fotograf: Igor Schimbător

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm, să contactaţi: Natalia Costaş, Specialist în comunicare, tel.: + 373-22-250216, e-mail: ncostash@yahoo.com, natalia.costas@un.md