Serviciile sociale din perspectiva colaborarii Romania-Republica MoldovaAsociaţia Alternative Sociale împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineri „Făclia” din Ungheni, Republica Moldova anunţă începerea proiectului Colaborare transfrontalieră în domeniul serviciilor sociale finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.

În cadrul proiectului Asociaţia Alternative Sociale şi Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului vor primi vizitele reprezentanţilor serviciilor sociale din Ungheni, Călăraşi şi Făleşti într-un schimb de experienţă care va permite cunoaşterea modului de funcţionare, dar şi a dificultăţilor întâmpinate şi a soluţiilor identificate  de profesionişti în managementul centrelor rezidenţiale destinate atât persoanelor adulte cât şi copiilor. Schimbul de experienţă va continua în cadrul unui workshop în care vor fi discutate trei teme principale: managementul serviciilor sociale, colaborarea inter-instituţională şi echipele multi-disciplinare şi rolul acestora în serviciile de asistenţă socială.

Alte activităţi ale proiectului vor viza dezvoltarea abilităţilor profesionale prin organizarea în Ungheni a unui Training of Trainers pentru 20 de profesionişti în domeniul serviciilor sociale din Ungheni, Călăraşi şi Făleşti în ceea ce priveşte metodologia de lucru cu copilul abuzat, consecinţele migraţiei pentru muncă şi traficul de persoane. În urma acestui TOT participanţii vor susţine seminarii de formare cu colegii lor din cele trei raioane.

O lucrare incluzând metodologia de lucru şi bune practici în domeniul serviciilor sociale va fi creată de profesionişti din România şi Republica Moldova şi va fi distribuită instituţiilor de profil din Republica Moldova.

Bugetul proiectului este de 142.175, 00 euro (583.415,11 lei), din care 127.957,50 euro (525.073,60 lei) reprezintă contribuţia Uniunii Europene şi 14.217,50 euro (58.341,51 lei) reprezintă contribuţia Asociaţiei Alternative Sociale şi a Asociaţiei Obşteşti pentru Copii şi Tineri „Făclia”.

Pentru mai multe informaţii: Liliana Foca, coordonator proiect Asociaţia Alternative Sociale, tel.+40332.405476, email: lilianafoca@alternativesociale.ro;  Angela Ciocîrlan, Preşedinte Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineri „Făclia”, tel. +373.236.33684, email: faclia.ungheni@gmail.com

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program. Web site: www.ro-ua-md.net