Numărul persoanelor mulţumite de activitatea fiscului a crescut, TI-Moldova

alt Ponderea persoanelor mulţumite de activitatea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a crescut comparativ în ultimii doi ani, arată un sondaj realizat de Transparency International Moldova (TI-Moldova), transmite Info-Prim Neo. 

„În urma rezultatelor chestionării au fost constatate mai multe progrese, dar şi unele probleme în activitatea SFS . Majoritatea absolută a respondenţilor (92%) au fost satisfăcuţi pe deplin şi parţial de informarea din partea angajaţilor SFS, iar comparativ cu 2008, ponderea celor care sunt satisfăcuţi de nivelul de informare a crescut”, a declarat joi, 5 mai, la o conferinţă de presă Ianina Spinei, expert TI-Moldova. 

Potrivit Ianinei Spinei, ponderea respondenţilor care au apreciat nivelul de profesionalism al angajaţilor SFS drept unul înalt a crescut şi a scăzut ponderea celor care l-au considerat jos. Printre obiecţiile de bază expuse de respondenţi au figurat costul ridicat al serviciilor de expediere a dărilor de seamă electronice la SFS, care le face inaccesibile pentru firmele mijlocii şi mici, operativitatea joasă şi erorile admise de angajaţii SFS la introducerea dărilor de seamă în baza de date, erorile bancare la transferarea mijloacelor băneşti care generează probleme agenţilor economici, necesitatea prezentării dărilor de seamă pentru întreprinderile care nu activează etc. 

În calitate de recomandări au fost menţionate simplificarea sistemului de raportare a agenţilor economici, extinderea listei dărilor de seamă prezentate în format electronic, sporirea volumului serviciilor fiscului prin internet, reducerea costului serviciilor de prezentare a dărilor de seamă electronice pentru a le face mai accesibile firmelor mijlocii şi mici etc. 

În aceeaşi conferinţă de presă, un alt expert TI-Moldova, Efrim Obreja, a expus opiniile asociaţiei pe marginea iniţiativelor legislative privind Comisia Principală de Etică. „Proiectul Regulamentului Comisiei Principale de Etică limitează obiectivul Comisiei doar la implementarea politicii privind conflictul de interese şi declararea veniturilor şi proprietăţii, nu include însă obiectivul de bază şi anume asigurarea respectării normelor de conduită de către persoanele cu funcţii publice”, a declarat Efrim Obreja. Potrivit expertului, în Regulament nu sunt incluse astfel de atribuţii importante precum supravegherea respectării normelor de conduită de către categoriile de funcţionari de rang înalt care nu au o subordonare ierarhică sau un organ de autoadministrare. La fel, nu sunt prevăzute atribuţii de tratare şi soluţionare a conflictelor de interese ale acestor categorii de persoane şi nici atribuţii de cercetare a cazurilor de încălcare a normelor de conduită. 

Propunerile TI-Moldova pe marginea acestui proiect de lege au drept scop asigurarea activităţii eficiente a Comisiei Principale de Etică şi vizează, în special, modificarea obiectivului de bază al acesteia, dar şi excluderea prevederilor privind obligativitatea indicării de către persoanele fizice şi juridice a dovezilor pe care se întemeiază sesizările adresate Comisiei etc. Obiecţiile şi propunerile TI-Moldova au fost prezentate la Guvern, Parlament, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. De asemenea, ele pot fi găsite pe pagina web a TI-Moldova www.transparency.md. 

Activităţile Transparency International Moldova sunt desfăşurate în cadrul Proiectului de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, finanţat de Fundaţia SOROS Moldova şi Partnership for Transparency Fund.

sursa: www.info-prim.md