Supervizare internaţională pentru instituţiile de drept din Moldova – contribuţie CNPACEXAMINAREA LEGALĂ A CAZURILOR ÎN CARE SUNT IMPLICAŢI COPIII VICTIME SAU MARTORI AI ABUZULUI ŞI NEGLIJĂRII

24 septembrie 2010, Chişinău

30 de procurori, judecători, ofiţeri de urmărire penală, avocaţi şi reprezentanţi ai autorităţilor tutelare din Republica Moldova participă, la 23 şi 24 septembrie 2010, la o supervizare internaţională a specialiştilor în domeniul examinării legale a cazurilor în care sunt implicaţi copiii victime sau martori ai abuzului şi neglijării.

Atelierele de supervizare sunt moderate de Raul HEIDO, Procurorul Regiunii de Sud a Estoniei, şi sunt organizate, la Chişinău, de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC).

Sesiunile de supervizare includ prezentarea experienţei avansate a Estoniei în examinarea cauzelor de violenţă faţă de copii şi schimbul de experienţă între profesioniştii din cele două ţări. Participanţii identifică problemele cu care se confruntă reprezentanţii instituţiilor de drept din Republica Moldova în acest domeniu, dar şi soluţiile pentru depăşirea acestora.

Supervizarea internaţională se desfăşoară la sediul Centrului de Asistenţă Psihosocială a Copilului şi Familiei „Amicul”. Specialiştii care participă la ateliere au experienţă de colaborare cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) în domeniul examinării cauzelor de violenţă faţă de copii.

Sesiunile de supervizare sunt organizate în baza parteneriatului între Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală din Republica Moldova, într-un efort de consolidare a sistemului de protecţie în sistemul de justiţie a copiilor victime sau martori ai diverselor forme de violenţă.

Activitatea este realizată de CNPAC, în parteneriat cu Fundaţia Nobody Children din Polonia, cu suportul oferit de Fundaţia OAK, Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED).

* * *

  • Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) (www.cnpac.org.md) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, creată în 1997 şi specializată în prevenirea abuzul asupra copiilor.
    Contacte: 75-88-06, 59-27-48.
  • Centrului de Asistenţă Psihosocială a Copilului şi Familiei „Amicul” este un serviciu creat de CNPAC, în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din Chişinău, ce oferă servicii copiilor supuşi diferitelor forme de abuz: violenţa fizică, sexuală sau mentală, neglijare şi exploatare şi familiilor acestora. Este primul centru în Republica Moldova care oferă asistenţă în organizarea audierilor legale ale copiilor-victime/martori în condiţii protectoare. http://www.cnpac.org.md/index.php?pg=14
  • Procuratura Generală a Republicii Moldova (www.procuratura.md) este partenerul CNPAC începând cu anul 2004.
  • Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova (www.justice.gov.md) este partenerul CNPAC din 2010
  • Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) (www.usaid.gov) şi Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED) (www.ade.md) susţin proiectul CNPAC „Copilul victimă/martor în sistemul de justiţie penală”.
  • Fundaţia OAK (www.oakfnd.org) susţine proiectul CNPAC „Copilărie fără violenţă”.
  • Fundaţia Nobody Children (www.canee.net) este o organizaţie non-guvernamentală din Polonia, partener CNPAC din 2005, coordonator al proiectului regional „Copilărie fără violenţă”, în care din partea Moldovei participă CNPAC.