BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef direcție modelare economică

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef direcție modelare economică

Obiectivul/scopul postului:
Gestionarea activității Direcției astfel încât să fie efectuate modelele economice și financiare necesare pentru identificarea riscului sistemic și realizarea politicii macroprudențiale cu scopul de menținere a stabilității financiare.

Principalele atribuţii:

1. Stabilește obiectivele Direcției modelare economică pornind de la obiectivele strategice ale BNM și ale Departamentului;

2. Organizează dezvoltarea modelelor de testări la stres pentru entitățile supravegheate, la nivel individual și consolidat, cu privire la diverse forme ale riscurilor;

3. Inițiază revizuirea periodică a metodologiilor analizelor și studiilor efectuate în cadrul Departamentului;

4. Urmărește și, la necesitate, implementează recomandările organizațiilor financiare internaționale, precum și standardele internaționale general acceptate aferente domeniului de activitate;

5. Organizează pregătirea informațiilor necesare pentru realizarea eficientă a obiectivelor Departamentului.

Cerinţe obligatorii:

 1. Studii post-universitare în domeniul economic sau statistic, sau studii superioare de lungă durată (echivalente cu ciclul II, de master), sau studii superioare, de master, ciclul II, în cazul experienței în domeniu de peste 8 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;
 2. Experienţă de minim 5 ani/ani în domeniul economic, financiar, statistic sau econometric
 3. Cunoştinţe de bază în domeniile: macroeconomie, statistică, econometrie, cunoașterea actelor normative oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei ce țin de activitatea băncilor;
 4. Competenţe digitale avansate a aplicaţiilor MS Office, cunoștințe avansate ale cel puțin 2 aplicații statistice/econometrice (ex. EViews, MATLAB, R, STATA etc);
 5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
 6. Competenţe: profesionalism, integritate, responsabilitate, orientare spre rezultat, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, lucru în echipă, comunicare.
 7. Alte abilităţi şi aptitudini: gândire conceptuală, abilități de analiză și cercetare, spirit de creativitate și inițiativă.

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experienţă specifica în realizarea de modele macroeconomice și/sau economico-financiare;
 2. Cunoștințe în domeniul economico-financiar;
 3. Cunoașterea cadrului macroprudențial internațional.

 

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 19 martie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la activitatea băncilor, nr.202/2017;
 2. Banca Centrală Europeană – „Un ghid rapid privind politicile macroprudențiale”;
 3. Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0