BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridicăArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Postul se va publica în secțiunea Departamentul juridic

Denumirea postului: Șef al direcției generale asistență juridică

Scopul și atribuțiile postului:

Șeful Direcției generale asistență juridică trebuie să posede următoarele abilităţi:

·         Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi avansate de analiză și sinteză, abilități excelente de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize);

·         aptitudini bune de comunicare si de a stabili relații de lucru bazate pe cooperare;

·         capacitate bine dezvoltată de a gestiona mai multe activități concomitent, precum și de a-și desfășura activitatea cu respectarea unor termene restrânse.

Domeniul de activitate al Direcției generale asistență juridică:

  • avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.);
  • emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică în domeniile: supravegherea valutară; supravegherea prestatorilor de servicii de plată; prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; piețe financiare; politică monetară; managementul continuității activității și securității informației; licențierea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică; stabilitate financiară;   cercetări economice și aplicate; relații externe și integrarea europeană; comunicare și presă.
  • reprezentarea și susținerea apărărilor necesare în interesele BNM în ședințele de judecată.

Cerințe minime obligatorii:

1.      Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9 si studii de master în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9.

2.      Experienţă profesională dovedită de minim 7 ani în domeniul juridic, dintre care cel puțin 4 ani în domenii  similare asistenței și consultanței juridice necesare BNM.

3.      Experiență relevantă pentru coordonarea activității unei echipe (experiență în conducerea unei echipe juridice, în domeniul managementului resurselor umane, coordonarea unor proiecte desfășurate în echipă etc.).

4.      Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a dovezii privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă nu pot fi furnizate niciunul dintre aceste documente, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Termenul-limită:

  • 13 decembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Recomandăm să fie consultată bibliografia înainte de concurs:

Bibliografie:

1.            Constituția Republicii Moldova;

2.            Codul administrativ al Republicii Moldova;

3.            Cod civil al Republicii Moldova, Cartea I, II şi III;

4.            Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

5.            Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;

6.            Legea nr.982-XIV din 11.05.2000  privind accesul la informaţie;

7.            Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

8.            Legea nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară;

9.            Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

10.          Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor  in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si modul de aplicare a sanctiunilor

11.          Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram