Y-PEER Moldova Angajează Coordonator de Proiecte

Y-PEER Moldova este ONG național înregistrat sub numele Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal din Moldova din anul 2013 și activează pe tot teritoriul țării, având echipe active de voluntari în peste 30 de școli. Y-PEER Moldova organizează activități de informare, educare și comunicare cu scopul de a dezvolta cunoștințe, atitudini și deprinderi utile de viață în rândul tinerilor. An de an, organizația lucrează cu peste 10 000 de tineri din țară.

Începând cu luna septembrie 2022, Y-PEER Moldova implementează un șir de programe de capacitare a tinerilor din Moldova și Ucraina, care se află în Moldova la moment, așa încât tinerii să își dezvolte un comportament responsabil și să devină cetățeni activi. 

Coordonatorul de proiect va fi responsabil(ă) de a asigura implementarea zilnică, eficientă și de calitate a activităților proiectului. Coordonatorul va asigura derularea proiectului de la început până la sfârșitul perioadei de finanțare și ulterior a perioadei de follow-up. Acesta este responsabil pentru planificarea, coordonarea, managementul și implementarea cu succes a activităților proiectului, inclusiv, raportarea la timp a activităților implementate.

Perioada de angajare: Noiembrie 2022 - Martie 2023 (cu posibilitate de prelungire).

Condiții de muncă: Orar zilnic de muncă - 4 ore pe zi, de luni până vineri.

Locul desfășurării activității: online și la oficiu, cu disponibilitate pentru deplasări prin țară.

Responsabilități de bază ale coordonatorului de proiect:

 • Planifică, coordonează, aprobă și implementează activitățile proiectului;
 • Monitorizează și raportează intervențiile proiectului în conformitate cu planul de lucru al proiectului și calendarul activităților, în strânsă coordonare cu echipa de proiect, în cooperare cu partenerii locali și părțile interesate;
 • Asigură resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și derularea cu impact pozitiv a activităților proiectului;
 • Asigură întocmirea documentelor necesare pentru desfășurarea activităților, monitorizarea și evaluarea acestora, precum: termeni de referință, confirmări, rapoarte ale vizitelor de monitorizare, rapoarte financiare și narative, etc; 
 • Își asumă responsabilitatea pentru managementul financiar al proiectului și coordonează desfășurarea operațiunilor financiare conform liniilor de buget ale proiectului, realizate de responsabilul financiar. Administrează bugetul proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale organizației și legislației în vigoare, inclusiv și în conformitate cu condițiile finanțatorului;
 • Desfășoară vizitele de monitorizare în teritoriu, participă la derularea activităților de vizibilitate locală și monitorizează restul activităților proiectului;
 • Dezvoltă și menține relațiile cu partenerii și beneficiarii implicați în ceea ce privește implementarea activităților proiectului;
 • Evaluează impactul proiectului și îl comunică conducerii, finanțatorilor și partenerilor de proiect; 
 • Elaborează rapoartele narative și financiare solicitate de către părțile interesate;
 • Asigură transmiterea la timp a tuturor materialelor, documentelor, rapoartelor solicitate;
 • Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect.

Cerințe față de candidată/candidat:

 • Studii superioare în unul dintre următoarele domenii: științe sociale, economice sau alt domeniu tehnic relevant; 
 • Experiență profesională de minimum doi ani în planificarea, implementarea și monitorizarea proiectelor;
 • Experiență de lucru și înțelegerea conceptului de la egal la egal și a metodologiei de lucru cu tinerii în baza acestui principiu;
 • Abilități manageriale și de lucru în echipă, inclusiv abilități de multitasking;
 • Abilități de comunicare și vorbire în public;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office și competențe de lucru la calculator;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române scris și vorbit;
 • Cunoștințe profesionale de engleză și rusă prezintă un avantaj.

Ce oferim?

 • Un mediu pozitiv de lucru, cu colegi respectuoși și prietenoși;
 • Salariu motivant ce poate fi ajustat în timp pe măsura rezultatelor;
 • Posibilitatea de a participa în paralel la instruiri pentru dezvoltare profesională;
 • Echipă pasionată de ceea ce face și determinată să producă cu adevărat schimbări;
 • Oportunitatea de a te afirma și de a dezvolta propriile abilități și idei în cadrul organizației.

Cum aplici?

Trimite un singur document în format pdf care să conțină Curriculum Vitae și scrisoare de intenție la adresa de email reteauaypeer@gmail.com. Documentul trebuie să prezinte experiențe anterioare cu tipuri similare de sarcini și să nu depășească trei pagini.

Pentru întrebări ne poți contacta la 068082821. 

Termen limită de aplicare: 27 octombrie 2022.

Articol adaugat de: Y-PEER Moldova