Solicitare ofertă pentru procurarea meselor electrice reglabile pe înălțime (standing desks)„Terre des hommes” Moldova solicită oferte de prețuri pentru procurarea meselor electrice reglabile pe înălțime (standing desks)

Cadrul general
Prezenta solicitare de oferte este realizată în cadrul proiectului „Răspuns de urgență la nevoile psihosociale ale copiilor, tinerilor, mamelor care sosesc din Ucraina în Moldova”, finanțat de Fundația WISE-ER și implementat de echipa „Terre des hommes” Moldova (Tdh Moldova). 

În acest context Tdh  Moldova solicită ofertă de prețuri pentru următoarele servicii/produse:

Nr.

Denumirea

Cantitate totală 

Pret unitate

MDL / TVA

Preț total în MDL / TVA

Lot 1

 1

Masa electrică reglabilă pe înălțime fara blat (Standing Desk without tabletop)

           20

   

 2

Blat alb sau bej, lungime 1400 mm, lățime 800mm

           20

   
 

TOTAL

     

Lot 2

 1

Masa electrică reglabilă pe înălțime cu blat (Standing Desk with tabletop)

           20

   

Ofertanții pot depune ofertă pentru unul sau ambele loturi. 

Dosarul ofertantului trebuie să includă:

 • Oferta financiară semnată și ștampilată
 • Descrierea ofertei tehnice inclusiv design
 • Portofoliul companiei
 • Prezentarea certificatelor de calitate de origine a produselor și materialelor oferite (dacă sunt)
 • Livrarea în timpul prestabilit și preț rezonabil
 • Copia Certificatul de înregistrare a companiei
 • Datele de contact ale companiei
 • Persoana de contact

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Oferta financiară avantajoasă, raport preț-calitate
 • Corespundere cu cerințele înaintate
 • Experiența companiei

Notă: Semnarea și ștampilarea ofertei este obligatorie. În caz contrar, oferta va fi considerată nevalabilă.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 04 august 2022, ora 14:00

Ofertele vor fi expediate prin e-mail la adresa: alexandru.sirbu@tdh.ch  sau prin poștă la adresa: Str. N.Iorga 6, ap. 3, Chișinău, MD-2009

Relații la telefon: +3738865573