Terre des hommes Moldova solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea produselor petroliereTerre des hommes Moldova solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea produselor petroliere

Nr. Ref. 4 din 09.02.2022

Terre des hommes Moldova (Tdh) solicită oferte de prețuri privind achiziționarea produselor petroliere pentru desfășurarea activităților pe parcursul anului 2022.
Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri la produse petroliere. Durata contractului – 1 an.
În acest sens, companiile interesate sunt rugate să prezinte oferte de prețuri care vor conține următoarea informație:

Denumirea serviciului

Preț 1 L / MDL, TVA 20%

Preț 1 L / MDL, TVA cota 0

Benzină 95

   

Condiții de achitare

Disponibilitate de a vinde marfa  prin intermediul cardurilor petroliere

Da / Nu

Reduceri sau bonusuri

Da (indicați %) / Nu

Acoperire națională (Indicați numărul de stații și localitățile)

 


Oferta trebuie să includă prețul cu TVA, precum şi prețul
cu TVA la cota 0 (condiție obligatorie).

Tdh va oferi documentele confirmative pentru plata cu TVA la cota 0. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Dosarul ofertantului trebuie să conțină:

 • Oferta financiară (semnată și ștampilată);
 • Descrierea generală a sistemului de funcționare, card de combustibil;
 • Copia Certificatului de Înregistrare;
 • Copia Extrasului din Registrul de Stat;
 • Certificat Cont Bancar;
 • Date despre ofertant;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei.

 Criteriile de selecție a ofertantului:

 • Oferta financiară cu preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • Condițiile și modalitatea de achitare;
 • Avantaje în cazul semnării unui contract (Reduceri sau bonusuri);
 • Acoperirea teritorială.

MODALITATEA DE PREZENTARE A DOSARULUI:

Dosarele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch cu mențiunea „Oferta de prețuri pentru produse petroliere” nu mai târziu de 18 februarie 2021, ora 16.00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Relații la telefon: 069306482.

Ofertanții urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.

Cadrul general

Înfiinţată în 1960, Terre des hommes (Tdh) este cea mai mare organizaţie elvețiană de ajutorare a copiilor. Terre des hommes contribuie la asigurarea unui viitor mai bun copiilor defavorizaţi şi comunităţilor din care provin aceștia, adoptând o abordare inovatoare şi aplicând soluţii practice, sustenabile.

Articol adaugat de: Elena Petric