Servicii de audit pentru verificarea cheltuielilor de proiectAsociația Obștească  „DEMOS”, intenționează să atribuie un contract de servicii pentru verificarea cheltuielilor în cadrul proiectului ”Aripi pentru tineri - Incluziune socială și economică, pace și securitate pentru tinerii defavorizați de pe ambele maluri ale râului Nistru” / 2110001, cu asistența financiară oferită Agenția Austriei pentru Dezvotare și ”Caritas Austria”.  

Compania selectată va furniza serviciile solicitate conform Termenilor de Referință care pot fi accesați aici.

Oferta va conține :

  1. Profilul companiei de audit cu indicarea experinței similare
  2. Oferta financiară în Euro pentru trei rapoarte de verificare a cheltuielilor

Data limită pentru depunerea ofertei este: 15 noiembrie 2021, ora 16:00.

Ofertele vor fi expediate la adresa: ngo.demos@gmail.com

 

Pentru informaţii suplimentare:

Persoană de contact: Oxana Baimastriuc

Telefon: 060947677

E-mail: oxana.demos@gmail.com