Concurs de selectare a unui consultant în elaborarea metodologiei Hărții Electronice

Distribuie prietenilor:


Centrul de Consultanţa Ecologică Cahul

Republica Moldova

anunţă concurs de selectare a unui consultant în elaborarea metodologiei Hărții Electronice de monitorizare a mediului

Activitate în cadrul proiectului Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2” BSB-1088, finanţat prin Programul Operaţional Comun pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020”

În cadrul proiectului sus menționat va fi creată o Echipă de Cercetare Comună formată din 3 experți:

 1. Expert în dezvoltarea curriculară de mediu;
 2. Consultant pentru elaborarea metodologiei Hărții Electronice de monitorizare a mediului;
 3. Expert de mediu a organizațiilor-laboratoare de profil.

Sub îndrumarea Centrului de Consultanţă Ecologică Cahul  consultantul pentru elaborarea metodologiei Hărții Electronice de monitorizare a mediului va presta servicii în conformitate cu Termenii de Referință.

Calificările şi competenţele necesare:

 • Studii universitare;
 • Experiență profesională în domeniu, cel puțin 2 ani;
 • Experienţa acumulată în implementarea altor proiecte şi lucru în echipă.
 • Cunoașterea limbii engleze (minimum nivelul B1);

Conţinutul ofertei:

Persoanele interesate vor prezenta următoarele documente.

 • Curriculum vitae
 • Oferta financiară:

Informaţia referitor la detaliile serviciilor solicitate este inclusă în Termenii de Referinţă ataşaţi.

Ofertele se vor aplica nu mai tîrziu de 12 noiembrie 2020, prin e-mail cce_cahul@yahoo.com   cu referinţa „Concurs – Consultant eMEM”. Sau pot fi depuse personal la adresa Centrului de Consultanţă Ecologică Cahul, str. A.Mateevici nr.21, et.2, bir. 207, Cahul, MD – 3900.

TERMENI DE REFERINŢĂ PRIVIND

SELECTAREA UNUI CONSULTANT ÎN ELABORAREA METODOLOGIEI HĂRȚII ELECTRONICE DE MONITORIZARE A MEDIULUI

 

în cadrul proiectului Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2”, finanţat prin Programul Operaţional Comun pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020” (Nr. Proiect BSB-1088)

27 noiembrie 2020

Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul anunţă concursul prin cerere de oferte pentru selectare a unui consultant în elaborarea metodologiei Hărții Electronice de monitorizare a mediului, activitate în cadrul proiectului Establishment of Learning Network for the consolidation effort of joint environmental control and monitoring in the Black sea Basin 2”.

Descrierea proiectului:

Granițele naționale reprezintă un obstacol substanțial pentru schimbul de informații și cunoștințe, care sunt necesare pentru controlul și monitorizarea mediului în comun în țările Bazinului Marii Negre. Proiectul propus „LeNetEco” intenționează să realizeze soluții complexe și să valorifice experiența existentă din eforturile regionale / naționale / transfrontaliere anterioare relevante pentru a dezvolta o nouă abordare interregională, combinând în complex:

 1. a) utilizarea metodelor de învățare on-line
 2. b) utilizarea tehnologiilor Internet și GIS
 3. c) utilizarea motivației grupurilor țintă pentru activitatea de mediu.

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului LeNetEco - este consolidarea eforturilor și activarea societății în țările bazinului Mării Negre prin implementarea controlului de mediu și monitorizarea situației de mediu și îmbunătățirea acesteia în deltele râurilor din bazinul Mării Negre.

Obiective specifice:

 1. Oferirea accesului la resurse educaționale, cunoștințe și informații în domeniul protecției mediului prin stabilirea unor resurse electronice de formare și informare în domeniul mediului.
 2. Îmbunătățirea potențialului cultural și educațional al cetățenilor din țările bazinului Mării Negre în sfera protecției mediului prin dezvoltarea programului de formare ecologică.
 3. Consolidarea colaborării, cunoștințelor și informațiilor acumulate pentru a asigura funcționarea stabilă a platformei LeNetEco și oferirea posibilității altor țări și organizații să o utilizeze și să o evolueze.

Perioada pentru realizarea a serviciilor: 3 luni în perioada decembrie 2020-noiembrie 2021

Sarcini:

Consultantul urmează să îndeplinească următoarele sarcini:

 • Elaborarea metodologiei Hărții Electronice de monitorizare a mediului și structurii paginii web LeNetEco;
 • Oferirea consultației în domeniu și asistarea epertului de dezvoltarea curriculară în elaborarea cursurilor de instruire de mediu;
 • Asistarea la dezvoltarea structurii și conținutului a paginilor web a platformei LeNetEco;
 • Participarea și contribuirea la activitățile Atelierelor de lucru din cadrul proiectului sus menționat;
 • Participarea și contribuirea la activitățile Echipei de Cercetarea Comună.

Calificare necesară:

 • Studii universitare;
 • Experiență profesională în domeniu, cel puțin 2 ani;
 • Experienţa acumulată în implementarea altor proiecte şi lucru în echipă.
 • Cunoașterea limbii engleze (minimum nivelul B1);

Rezultate aşteptate:

Consultantul selectat va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul  în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (expertul selectat şi CCE Cahul).

Oferta va avea următorul conţinut:

 • Curriculum vitae
 • Oferta financiară (se va prezenta în Euro, o sumă totală pentru pînă la 15 zile lucrătoare pe lună, pentru 3 luni în perioada  decembrie 2020-noiembrie 2021).

Toate datele personale sunt destinate utilizării interne a CCE Cahul, confidențialitate garantată.

Criteriul de evaluare:

Prețul indicat în ofertă este definitiv și nu poate fi ajustat după termenul limită pentru depunerea ofertelor. Selecția ofertelor se va face pe principiul cel mai mic preț oferit conform sarcinilor solicitate.

Plata pentru serviciile prestate:

Plata va fi efectuată prin  transfer bancar în MDL în conformitate cu contractul de prestări servicii.

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

Formă electronică: e-mail: cce_cahul@yahoo.com  cu referinţa Achiziţie „Concurs – Consultant eMEM”.

Formă fizică: adresa: str. A.Mateevici nr.21, et.2, bir. 207, Cahul, MD – 3900. Dosarul ofertei va fi plasat într-un plic sigilat.

Data limită:

Ofertele se vor aplica nu mai tîrziu de 12 noiembrie 2020, orele 17:00.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Pentru informații suplimentare:

Tel: 078127500

e-mail cce_cahul@yahoo.com


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet