hackathon

Fundatia Est-Europeana anunță concurs pentru selectarea unui consultant sau unei companii care va monitoriza alegerile parlamentare 2019 din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilităţi

În perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul ”Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.

Programul are scopul de a contribui la scrutine electorale incluzive şi corecte în conformitate cu recomandările Uniunii Europene şi OSCE/ODIHR şi angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova în materie de drepturile omului. Proiectul va consolida dialogul societăţii civile cu partidele politice pentru a spori participarea politică a femeilor, persoanelor de etnie romă şi a altor minorităţi etnice, persoanelor cu dizabilităţi. Iniţiativa va contribui la îmbunătăţirea legislaţiei electorale din perspectiva recomandărilor UE şi OSCE şi a drepturilor omului. De asemenea, proiectul va încuraja grupurile sub-reprezentate să candideze la alegeri şi să militeze pentru alegeri incluzive.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință.

http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1360&l=ro  

Obiective
Pentru a contribui la realizarea scopului şi obiectivelor proiectului, FEE va angaja un consultant sau o companie care va monitoriza alegerile parlamentare 2019 din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilităţi. 

Responsabilitățile companiei/organizaţiei/consultantului:
Pentru realizarea obiectivului, contractantul va avea următoarele sarcini:
- Analiza Rapoartelor de monitorizare a alegerilor în Republica Moldova ale UE şi OSCE/ODIHR din anii 2014-2016, cu atenţie asupra constatărilor şi recomandărilor aferente incluziunii persoanelor cu dizabilităţi (participarea grupurilor sub-reprezentate);
- Analiza standardelor internaţionale şi regionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv Convenţia ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi;
- Analiza Rapoartelor şi cercetările realizate de organizațiile neguvernamentale locale cu privire la participarea în alegeri şi în politică a persoanelor cu dizabilităţi;
- Analiza activităţii concurenţilor electorali, organelor electorale şi a altor actori relevanţi din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilităţi inclusiv:

Gradul de implicare de către concurenţii electorali a persoanelor cu dizabilităţi în campania electorală;
Accesibilitatea informaţiei despre platformele concurenţilor electorali pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, senzoriale, mintale, intelectuale;
Reflectarea problemelor cu care se confruntă peroanele cu dizabilităţi în platformele concurenţilor electorali;
Reprezentarea persoanelor cu dizabilităţi pe listele de candidaţi şi implicarea acestora în activităţi de campanie electorală;
Accesibilitatea fizică şi informaţională a secţiilor de votare.
Modul în care instituțiile mass-media au reflectat implicarea persoanelor cu dizabilități în cadrul campaniei electorale.
Termenii limită de realizare a rapoartelor de monitorizare:
Raportul 1: 15 ianuarie 2019;
Raportul 2: 15 februarie 2019.
Raportul 3: 28 februarie 2019.

Aspecte organizaționale:
Contractantul va lucra sub supravegherea directă a managerului de Proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului Fundaţiei Est-Europene.

Cerințe fată de oferta financiară:
Ofertantul va elabora oferta financiară reieșind din numărul de zile necesare pentru realizarea fiecărui produs. Oferta va fi exprimată în EUR și va conține suma netă.

Durata contractului
Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada 15 decembrie 2018 – 28 februarie 2019.

Procedura de aplicare
Persoanele/companiile interesate sunt încurajate să expedieze dosarul, care va conține: (1) CV-ul persoanei şi/sau al companiei/organizaţiei; (2) oferta tehnică care să conțină viziunea vizavi de realizarea sarcinilor; (3) propunerea financiară. Dacă persoana sau organizaţia/compania aplicantă a participat anterior la elaborarea analizelor în domeniul electoral, se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple.

Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: experiența persoanei/companiei, viziunea asupra executării și abordarea sarcinilor, costul serviciilor.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: concurs@eef.md cu mențiunea „monitorizare alegeri incluziunea persoanelor cu dizabilităţi” până la data de 03 decembrie 2018.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  andrei.brighidin@eef.md

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene, vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Doar persoanele/companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.