Cerere de oferte de prețuri pentru organizarea seminarelor OTS în cadrul Misiunii de Observare a Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019

Nr. ref. 2 din 03.01.2019

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX a fost înregistrată la Ministerul Justiției la 19 iulie 2002 și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile.

Contextul anunțului: Asociația Promo-LEX desfășoară în perioada 26 iulie 2016 – 25 iulie 2019 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”, susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. În cadrul programului Promo-LEX desfășoară de asemenea și Misiunea de observare a Alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019.

Misiunea de Observare este organizată, inclusiv, cu suportul altor donatori precum: Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova (Proiectul “Reducerea oportunităților de corupție și susținerea democrației în contextul alegerilor Parlamentare din Moldova”); Fundația Soros Moldova (Proiectul ”Monitorizarea listelor electorale și a litigiilor electorale în alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019”) și Consiliul Europei (Proiectul „Susținerea monitorizării alegerilor parlamentare în circumscripțiile electorale și secțiile de votare create peste hotare”).

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei/celor mai bune oferte de prestare a serviciilor de organizare a seminarelor de instruire a Observatorilor pe Termen Scurt (OTS) ai Asociației Promo-LEX în perioada 26 ianuarie – 17 februarie 2019, în orașul Chișinău.

Astfel, Asociația Promo-LEX solicită servicii de organizare a 10 – 12 seminare de instruire pentru un număr total de cca. 370 observatori. Prestatorii interesați vor confirma disponibilitatea, de a presta serviciile solicitate în următoarele zile:

 1. 26 ianuarie 2019
 2. 27 ianuarie 2019
 3. 2 februarie 2019
 4. 3 februarie 2019
 5. 9 februarie 2019
 6. 10 februarie 2019
 7. 16 februarie 2019
 8. 17 februarie 2019

Servicii solicitate pentru fiecare zi de seminar:

 • 3 săli pentru seminare x 35 persoane (dotate cu mobilier corespunzător, proiector și ecran);
 • 1 sală pentru activitate logistică x 15 persoane (dotată cu mese și scaune);
 • durata seminarului - 6 ore;
 • 2 pauze de cafea x 35 persoane x 3 grupuri (210 porții);
 • 1 sticlă apă plată x 35 persoane x 3 grupuri (105 sticle).

NOTE!

 1. Vor fi analizate atât ofertele complete (disponibilitate în toate zilele), cât și cele care acoperă parțial datele indicate mai sus și/sau numărul de săli/cantitatea de servicii solicitate în fiecare zi.
 2. Oferta trebuie să includă prețul atât cu TVA, cât și cu cota TVA 0 (condiție obligatorie).
 3. Odată cu prezentarea ofertelor, prestatorul se angajează să rezerve sălile/serviciile propuse până la prezentarea unui răspuns din partea asociației (11.01.2018).

Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarele documente și informaţii:

 • Certificatul de înregistrare al companiei/Licența;
 • Oferta comercială va include prețul pentru serviciile indicate mai sus în MDL; 

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila ofertantului

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experienţa ofertantului (companiei candidate): prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
 • Va fi acordată prioritate prestatorilor care vor avea disponibilitate în toate/majoritatea zilelor solicitate.

Termenul limită de prezentare a ofertelor:  10 ianuarie 2019, ora locală 18:00.

Dosarul de aplicare trebuie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă comercială pentru servicii de organizare a seminarelor OTS’’.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Mariana Novac, Asistent de Program, Asociația Promo-LEX,  e-mail: mariana.novac@promolex.md, mob. +373 69339700.

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.