Modelul O.N.U. în Moldova: experienţa diplomaţiei globaleConferinţa “Modelul O.N.U: experienţa diplomaţiei globale”, organizată la 16-17 aprilie, la Summit Events, a marcat încheierea fazei de simulare a proiectului „Modelul O.N.U. Moldova 2010”, desfăşurat în perioada februarie-aprilie curent. Cei 30 participanţi ai proiectului au simulat activitatea Statelor-Membre ale Consiliului de Securitate O.N.U., reprezentând poziţia acestora la subiectele din agendă: “Non-proliferarea şi dezarmarea nucleară” şi “Situaţia de securitate în Afganistan şi Pakistan”, cu tema generală: “Asigurarea păcii durabile”.

Conferinţa a început cu Ceremonia de Deschidere şi discursurile invitaţilor speciali: Claude Cahn, Consilier pentru drepturile omului al Oficiului Coordonatorului Rezident O.N.U. în Moldova; Eugen Revenco, Director al Departamentului de Drept Internaţional, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova;  Ryan Aiken, Ofiţer pentru Afaceri Publice al Ambasadei S.U.A. în Moldova; Iurii Datii, Director IREX Moldova; Ana Chiriţa, ex-Preşedinte a Alianţei Studenţilor în Moldova. Invitaţii au subliniat importanţa cooperării multilaterale şi rolul O.N.U., precum şi oportunităţile pe care o astfel de experienţă de simulare le oferă.

După încheierea Ceremoniei, Consiliul de Securitate a intrat în sesiune formală, continuând prin setarea agendei şi prezentarea poziţiei Statelor-Membre, în conformitate cu ordinea prestabilită de Lista Speakerilor. Majoritatea ţărilor au acceptat întrebări de la alte delegaţii, astfel asigurând o interacţiune amplă asupra problemelor discutate. Olesea Bolocan, delegat al Federaţiei Ruse, accentuează importanţa jocului de rol şi afirmă: „am observat că atât eu, cât şi colegii mei, au început a gândi şi acţiona cu adevărat în conformitate cu ţara reprezentată, dedicându-se în totalitate acestui joc de rol”. Ea adaogă: “deobicei acuzăm alte state de politica lor externă, pe care o considerăm incorectă. Participând la Modelul O.N.U., am conştientizat că fiecare ţară îşi ghidează comportamentul şi acţiunile în dependenţă de interesul naţional. Însă, este important ca toate ţările lumii, indifferent de interesele pe care le urmăreşte, să-şi direcţioneze eforturile pentru asigurarea păcii şi colaborării internaţionale.”

Cel mai intens dialog şi cele mai aprige negocieri au avut loc în timpul sesiunilor informale, convocate ca urmare a moţiunilor Statelor-Membre, acceptate prin vot majoritar. În cadrul sesiunilor de caucusing, Juriul şi Staff-ul a observat formarea de blocuri şi alianţe, în dependenţă de obiectivele urmărite şi soluţiile propuse. Ca rezultat, au fost înaintate spre dezbateri 2 proiecte de rezoluţii la fiecare subiect din agendă, deşi în final a fost adoptată o singură rezoluţie la fiecare subiect (“Non-proliferarea şi dezarmarea nucleară” şi “Situaţia de securitate în Afganistan şi Pakistan”), fapt ce a demonstrat abilitatea delegaţilor de a ajunge la un compromis, inclusiv prin introducere de amendamente. În acest context, Natalia Cataranciuc, delegat al Turciei, remarcă: “O provocare pe parcursul Conferinţei au fost încercările de a găsi un compromis, ţinând cont de interesele complet diferite ale unor state. Cred că abilităţile de negociere, diplomaţie şi toleranţă reciprocă căpătate în timpul sesiunilor şi seminarelor de pregătire pentru Conferinţă ne-au determinat să ajungem la compromis şi să adoptăm rezoluţii comune în final”. Elena Bulubaş, delegat al Marii Britanii, adaogă că: “ţările trebuie să cedeze unele ambiţii pentru a ajunge la o poziţie comună, ceea ce este foare necesar”.

Conferinţa Modelul O.N.U. a avut drept scop asigurarea unui forum de simulare, care să permită asimilarea modului în care O.N.U. operează şi aplicarea cunoştinţelor teoretice obţinute pe parcursul a 7 seminare/training-uri cu invitaţi speciali şi lideri cu experienţă în domeniu. Dana Muntean,  delegat al Statelor Unite a Americii, consideră că „la Conferinţă s-a reuşit aplicarea în practică a celor învăţate anterior, iar acest proiect a reprezentat un prilej minunat de a face cunoştinţă cu diferite aspecte ale diplomaţiei globale, atât de neclare încă pentru mulţi tineri.”  Rodica Mârza, delegat al Gabon, afirmă că, în rezultatul Conferinţei, are “un interes mai mare faţă de evoluţia soluţionării problemelor discutate şi detaliile ce se referă la acestea.”

Proiectul Modelul O.N.U. Moldova 2010 a urmărit sensibilizarea conştiinţei tinerilor asupra complexităţii problemelor globale, necesităţii de a găsi soluţii cooperative şi rolului pe care îl are Organizaţia Naţiunilor Unite în căutarea acestor soluţii.  Proiectul a fost implementat cu susţinerea Organizaţiei Naţiunilor Unite în Moldova, IREX Moldova şi a Centrului de Resurse pentru Absolvenţi ai Ambasadei S.U.A. în Moldova.

 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: www.munmd.wordpress.com

 

Realizat de Olga Bogdan,

Coordonator Modelul ONU Moldova 2010