NEXT4EU: Curs de instruire pentru 20 de tineri în domeniul politicilor publice, comunicării și dezinformării din cadrul relațiilor UE – Republica MoldovaNEXT4EU: Curs de instruire pentru 20 de tineri în domeniul politicilor publice, comunicării și dezinformării din cadrul relațiilor UE – Republica Moldova

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat, în perioada 16-19 aprilie 2024, un curs de instruire pentru tineri din cadrul proiectului „#NEXT4EU – Tinerii pentru integrarea Republicii Moldova în UE”.

La curs au participat 20 de tineri din țară, care au aflat mai multe despre procesul negociere și aderare la UE, etapele care trebuie parcurse, dar și provocările cu care se confruntă Republica Moldova.

În prima sesiune de instruire, Iulian Groza, Director executiv IPRE, a vorbit despre dialogul politic, calitatea reformelor și cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Adițional, au fost explorate etapele viitoare ale procesului de negociere și dezbătute prioritățile pe termen mediu și lung ale autorităților publice centrale.

În a doua sesiune, Adrian Ermurachi, Co-Director Executiv, IPRE, a prezentat arhitectura administrativă a procesului de negociere și aderare la UE. Participanții au aflat mai multe despre cadrul instituțional pentru politici și integrare europeană, cadrul strategic de planificare a politicilor și contextul administrativ. Totodată, sesiunea a inclus și o prezentare a celor 35 de grupuri de lucru sectoriale responsabile pentru criteriul politic, criteriul economic și cele 33 de capitole de negociere pentru aderarea la UE.

Sesiunea a 3-ea din ziua a doua a cursului de instruire din cadrul proiectului #NEXT4EU – Tinerii pentru integrarea Republicii Moldova în UE, a fost dedicată perspectivelor asupra celor mai recente evoluții în digitalizarea serviciilor publice. Totodată, sesiunea a prezentat alinierea documentelor de politici cu documentele relevante ale Uniunii Europene ce țin de societatea și economia digitală, guvernarea digitală și securitatea cibernetică. Sesiunea a fost facilitată de Olga Tumuruc Gaivas, fostă Directoare a Agenției de Guvernare Electronică din Moldova, expertă asociat la IPRE.

Sesiunea a 4-a a abordat subiectele dezinformării și comunicărilor politice ale UE. În prezent, spațiul informațional național este intoxicat cu campanii de dezinformare și tactici de război hibrid. Pe măsură ce ne apropiem de viitoarele alegeri și referendum, Moldova se va confrunta probabil cu o avalanșă de amenințări. Totodată, această sesiune a prezentat eforturile autorităților de a proteja integritatea spațiului informațional. Sesiunea a fost facilitată de Simion Ciochină, expert comunicare strategică, IPRE.

În cadrul celei de a 5-ea sesiune, Diana Doroș, coordonatoare de proiect al programului Drepturile Omului la IPRE, a vorbit despre Programul național pentru asigurarea drepturilor omului pentru anii 2024-2027, adoptată recent de autorități. Aprobarea acestui program a fost o acțiune-cheie conturată în Planul Național de Acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În plus, programul servește drept răspuns cuprinzător la recomandările Comisiei Europene, așa cum sunt evidențiate în Raportul din 2023 privind Republica Moldova și politica de extindere a Uniunii Europene.

Totdată, pe parcursul cursului de instruire, tinerii au avut o serie de discuții cu invitați speciali, care au fost: Valeria Bicu și Ludmila – Dragalina Vranceanu, consultante principale în cadrul Biroului pentru Integrare Europeană; Ana Revenco, Directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării; Mădălin Necșuțu, jurnalist TVR Moldova.

Cursul de instruire a fost  organizat de IPRE, în cooperare cu Institut für Europäische Politik de la Berlin și Institutul pentru Inițiative Strategice – IPIS, în cadrul proiectului „#NEXT4EU – Tinerii pentru integrarea Republicii Moldova în UE”, care este finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei (Auswärtiges Amt).